Gång- och cykelbana på Granängsvägen

Från november 2020 till maj 2021 kommer vi bygga körbana, trottoar och en ny gång- och cykelväg på Granängsvägen, på sträckan mellan Pluggvägen och Bollmoravägen.

Syftet med byggnationerna är att höja standarden och få en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister. De trottoarer och parkeringar som idag finns utanför Hasselbacken är provisoriska lösningar. De kommer nu att byggas om till sitt permanenta skick. Arbetena startar vid korsningen Pluggvägen/Granängsvägen och fortsätter sen ner mot korsningen vid Bollmoravägen.

Arbetet är en del i projektet med byggnationen av nya bostäder vid Granängsvägen.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Hitta på sidan