Få meddelande vid störning

Här kan du kontrollera dina kontaktuppgifter, för att vara säker på att få SMS eller talmeddelande vid störningar som rör din fastighet, till exempel då dricksvattnet behöver stängas av eller avfallshämtningen blivit försenad.

För att kontrollera att dina kontaktuppgifter finns på din adress så fyller du i formuläret nedan och klickar på knappen ’Nästa steg’. Systemet hämtar då upp den eller de adresser som dina kontaktuppgifter är kopplade till. Kontrollera att uppgifterna stämmer och ändra vid behov.

Om dina kontaktuppgifter saknar adresskoppling går du vidare via knappen ’Registrera adress här’ och fyller i efterföljande formulärsfält. Klicka sen på knappen ’Registrera’.

Dina uppgifter är nu sparade och kommer att användas vid kommande utskick.

Mobila enheter får SMS-meddelanden. Fasta telefoner rings upp automatiskt och lämnar digitalt talmeddelande.

Fyll i kontaktuppgifter

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 september 2021

Hitta på sidan