Borrningar i Wättinge

Under oktober kommer det att genomföras geotekniska och miljötekniska undersökningar vid Wättingestråket, Farmarstigen och södra delen av Granängsringen. Arbetena görs inför projektering av den kommande bebyggelsen i området.

Undersökningarna utförs med borrbandvagn som kommer att borra under dagtid och arbetet beräknas ta ca 10-15 arbetsdagar.

Markering visar ett område längs med Granängsringen och Wättingestråket

Röd markering visar område där det kommer att borras.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021

Hitta på sidan