Borrningar i Wättinge

Under maj månad kommer det att utföras geotekniska och miljötekniska undersökningar vid Farmarstigen och södra delen av Granängsringen. Arbetena görs inför projektering av den kommande bebyggelsen i området.

Undersökningarna utförs med en borrbandvagn som kommer att borra under dagtid och arbetet beräknas ta ca 10 arbetsdagar.

Borrningar kommer att genomföras längs Farmarstigen vid Tyresö gymnasium.

Röd markering visar område där det kommer att borras

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 27 april 2021

Hitta på sidan