18 mars 2020

Beläggningsarbeten på Långsjövägen

Under våren utförs beläggningsarbeten på Långsjövägen mellan Kärrvägen och Gullvivebacken. Vi kommer asfaltera om sträckan, justera dagvattenbrunnar, byta brunnslock och ta fram diken, allt för att förbättra kvalitén och öka avrinningen från vägen.

Under mars har arbetet med brunnarna startat, för att under våren asfaletar om sträckan. Kör sakta över alla ojämnheter.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Upp