Avstängda gång- och cykelvägar längs Tyresövägen

I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 13 maj 2022

Hitta på sidan