Avstängd cykelbana vid Skogsstaden vid Skogstaden

Med start vecka 15 kommer det att planteras träd och anläggas växtbäddar längs Njupkärrsvägen i höjd med Skogsstaden. Detta innebär att gång- och cykelbanan längs sträckan kommer att vara avstängd under en period.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 april 2021

Hitta på sidan