Arbeten vid Granängsringen/Farmarstigen

I april och maj kommer det att utföras vägarbete i korsningen Granängsringen och Farmarstigen. Vägen ska breddas så att bussar ska få plats att svänga där.

Vägarbetet innebär att en del träd tas ned och att det kommer att pågå sprängningar med start vecka 17 till och med vecka 21. Vägen kommer att ha begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att utföras av SOREX Entreprenad AB, på uppdrag av Tyresö kommun.

Arbetet är en första del i utbyggnaden av Wättinge.

Läs mer om Wättinge

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 28 april 2021

Hitta på sidan