Arbeten på Basilikagränd i juni

På måndag den 7 juni påbörjas arbete med vatten- och avloppsledningar på Basilikagränd, vid Krusmyntans äldreboende. Arbetet beräknas att vara färdigt i slutet av juni.

Under den tiden kan sprängningar förekomma. Arbetet kommer att påverka infart till Krusmyntans äldreboende i etapper. Kommunen ska planera arbetet så att det inte påverkar framkomligheten.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 2 juni 2021

Hitta på sidan