Asfaltering av väg i Östra Tyresö

Aktuella arbeten

Här kan du se var det grävs, var vi har vattenläckor eller vart det asfalterar.

Se aktuella schakter och trafikanordningsplaner i vår webbkartalänk till annan webbplats

Du kan följa oss via twitter för att få snabb information om aktuella arbeten, twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats.

Aktuella arbeten i kommunen

 • VA-arbeten på Amaryllisvägen

  Vi är klara med arbetena på Amaryllisvägen och kommer justera vägen med början vecka 22. Vi kommer fortfarande ha byggtrafik på vägen då vi ska lägga om en ledningssträcka i Amaryllisparken.
 • Asfaltsarbeten på Centralvägen

  Med början vecka 18 kommer vi justera vägen inför asfaltering. 
 • Vattenfall underhållsröjer runt elledningar

  Vattenfall påbörjar underhållsarbeten i de lokala eldistributionsnäten i delar av östra och södra Tyresö med början i mars månad.
 • Gångbron vid Farmarstigen bortplockad

  Efter en påkörning plockades gångbron vid COOP bort
 • Sandupptagning

  I år dröjde sig vintern kvar och sandupptagningen är försenad, vårt mål är att all sand ska vara upptagen före mitten av juni.
 • Utbyggnad av infrastrukturen

  Utbyggnaden i främst östra Tyresö sker etappvis över lång tid. Planeringen löper fram till år 2030. Utbyggnaden handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.
 • Nyanläggning av parkmark i Nyfors

  Grönområdet som ligger nedanför Nyforsvägen 14 och 16 har en yta på cirka 6 000 kvadratmeter. Arbetet med grönområdet kommer att pågå fram till sommaren.
 • Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Vi anlägger en ny pumpstation och breddmagasin, den gamla stationen på Fornuddsvägen 61 är utsliten.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Upp

Hitta på sidan