Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Arbeten vid Granängsringen/Farmarstigen

  I april och maj kommer det att utföras vägarbete i korsningen Granängsringen och Farmarstigen. Vägen ska breddas så att bussar ska få plats att svänga där.
 • Avstängd cykelbana vid Skogsstaden

  Med start vecka 15 kommer det att planteras träd och anläggas växtbäddar längs Njupkärrsvägen i höjd med Skogsstaden. Detta innebär att gång- och cykelbanan längs sträckan kommer att vara avstängd under en period.
 • Ny damm i stadsparken

  Under våren ska regnbädden i stadsparken byggas om till en damm, med dekorativ vattenspegel och växter.
 • Vattenläcka påverkar Sikvägen/Siklöjevägen

  7 MARS: På grund av en vattenläcka kan boende på Sikvägen och Siklöjevägen uppleva brunvatten samt lågt vattentryck.
 • Ny gång- och cykelbana på Töresjövägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Töresjövägens södra sida mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen. På så vis binds cykelstråken ihop, sträckan är på cirka 900 meter. Arbetet beräknas vara färdigt den 30 april.
 • Gång- och cykelbana på Granängsvägen

  Från november 2020 till maj 2021 kommer vi bygga körbana, trottoar och en ny gång- och cykelväg på Granängsvägen, på sträckan mellan Pluggvägen och Bollmoravägen.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 29 januari 2021