Asfaltering av väg i Östra Tyresö

Aktuella arbeten

Här kan du se var vi utför större arbeten där vi gräver, lagar vattenläckor eller asfalterar.

Du kan följa oss via twitter för att få snabb information om aktuella arbeten, twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats.

Aktuella arbeten i kommunen

 • VA-arbeten på Stjärnvägen

  Med anledning av ett VA-arbete så kommer vi att stänga av vattnet idag torsdag mellan 09.30 och 12.00.
 • VA-arbeten Målarprinsens väg

  Boende på Målarprinsens väg med omnejd kommer att vara utan vatten tisdagen den 27 mars mellan 09.00 och 15.00
 • Utbyggnad av infrastrukturen

  Utbyggnaden i främst östra Tyresö sker etappvis över lång tid. Planeringen löper fram till år 2030. Utbyggnaden handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.
 • Schaktarbete på Långsjövägen

  Schaktarbete på Långsjövägen mellan 54C och 103. Det är ett akut kabelfel.
 • Vattenfall underhållsröjer runt elledningar

  Vattenfall påbörjar underhållsarbeten i de lokala eldistributionsnäten i delar av östra och södra Tyresö med början i mars månad.
 • VA-arbeten på Amaryllisvägen

  Vatten och avloppsledningarna i Amaryllisvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetet påbörjas vecka 2 och pågår i cirka 3 månader.
 • Nyanläggning av parkmark i Nyfors

  Grönområdet som ligger nedanför Nyforsvägen 14 och 16 har en yta på cirka 6 000 kvadratmeter. Arbetet med grönområdet kommer att pågå fram till sommaren.
 • Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Vi anlägger en ny pumpstation och breddmagasin, den gamla stationen på Fornuddsvägen 61 är utsliten.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp

Hitta på sidan