Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogator Länk till annan webbplats.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41.

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

  • Trädfällning vid Fornudden

    Måndag 20/9 kommer en stor gran att fällas vid fornområdet längst ut på Fornudden i Trollbäcken. Under arbetet kommer en av gångvägarna mot vattnet att användas och det är därför svårare att komma åt platsen under dagen.
  • VA-arbeten på Berganäsvägen

    Under hösten 2021 pågår arbeten med VA-ledningarna på Berganäsvägen 1 - 16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 april 2021