Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogator Länk till annan webbplats.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41.

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vattenavstängning på Kärrvägen

  Planerad vattenavstängning:
 • Vattenläcka på Stjärnvägen/ Hästskovägen

  2 december: En akut vattenläcka mellan Stjärnvägen och Hästskovägen medför att vi inom kort måste stänga av vattnet till din fastighet. Se till att alla vattenkranar är stängda. Tappställe kommer att finnas i korsningen Kämpavägen och Hästskovägen. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.
 • Lossning vid arbete i Norra Tyresö centrum

  Under november och december kommer lossning av material från trailer göras ett par gånger i veckan på Regnbågsgatan vid bygget av det nya vårdboendet. Vid lossningen kommer det att finnas vakter utsatta för att dirigera om biltrafik, cyklister och gående.
 • Upprustning av Trädgårdsparkens lekplats

  Under några veckor i november rustar vi upp Trädgårdsparkens lekplats i Trollbäcken.
 • Underhållsarbete Näsbyvägen

  Måndag till tisdag den 15 till 16 november planerar vi underhåll av vattenledningsnätet på Näsbyvägen. Näsbyvägen kommer att stängas av för trafik vid Kullvägen. Trafiken kommer då ledas om via gång och cykelvägen längs med vattnet.
 • Underhåll av vattenledningsnätet Klockvägen

  Onsdag den 11 november planerar vi underhåll av vattenledningsnätet på Klockvägen. Vattnet stängs av till din fastighet mellan kl 9:30 till kl13:00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola i toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.
 • Strandängarna - arbete med pumpstation

  Omläggning av ledningar
 • VA-arbeten på Berganäsvägen

  Under hösten 2021 pågår arbeten med VA-ledningarna på Berganäsvägen 1 - 16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 april 2021