Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41.

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Varför bubblar det i albysjön?

  För att transporter ska komma fram har man sänkt ner en tryckslang i albysjön för att hålla ytan fri från is. Tryckslangen gör att det bubblar i sjön.
 • Grillarna i Alby rustas upp

  Arbetet med att rusta upp grillarna i Alby är i full gång!
 • VA-arbeten på Antennvägen

  I början av oktober månad 2022 kommer VA-enheten att påbörja VA-arbeten på Antennvägen. Arbetet beräknas pågå till januari/ februari 2023.
 • Törnes väg – byte av VA-ledningar

  Under hösten och vintern 2022 planerar VA-enheten att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning på Törnes väg mellan Krokvägen och Törnes väg nr 14. Arbetet beräknas pågå under fyra månader.
 • Kumla allé- Byte av VA-ledningar

  Med planerad start våren år 2023 börjar arbetet med att byta ut äldre VA-ledningar mellan Kumla Herrgård och Sofiebergsvägen samt förlägga en dagvattenledning.
 • Avstängda gång- och cykelvägar längs Tyresövägen

  I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 16 november 2022