Asfaltering av väg i Östra Tyresö

Aktuella arbeten

Det byggs i kommunen. Vatten och avlopp läggs ner i marken, vi anlägger cykelbanor. Fjärrvärme, fiber och telefoni ska också ner i backen.

Kommunen får in många frågor om vem som gräver i gatan och hur länge arbetet ska pågå.
Se i webbkartan vad som är på gång just nu i ditt område.länk till annan webbplats 

Du kan följa oss via twitter för att få snabb information om aktuella arbeten, twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats.

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vi anlägger övergångsställe på Njupkärrsvägen

  Måndag den 9 juli kommer arbetet igång med att trafiksäkra vid busshållplatsen Bergfotens skola. Vi kommer att anlägga två fickhållplatser samt övergångsställen. Arbetet beräknas ta cirka 3 månader. Under byggperioden blir det begränsat framkomlighet.
 • VA-arbeten på Amaryllisvägen

  Vi är klara med arbetena på Amaryllisvägen och kommer asfalterar vägen i början på vecka 24. Efter midsommar kommer vi att börja arbeta med dikning.
 • Vattenfall underhållsröjer runt elledningar

  Vattenfall påbörjar underhållsarbeten i de lokala eldistributionsnäten i delar av östra och södra Tyresö med början i mars månad.
 • Gångbron vid Farmarstigen bortplockad

  Efter en påkörning plockades gångbron vid COOP bort
 • Utbyggnad av infrastrukturen

  Utbyggnaden i främst östra Tyresö sker etappvis över lång tid. Planeringen löper fram till år 2030. Utbyggnaden handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Upp

Hitta på sidan