Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogator Länk till annan webbplats.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41.

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Strandängarna - arbete med pumpstation

  Omläggning av ledningar
 • Nattarbete Njupkärrsvägen

  Natten mellan torsdag 21 oktober och fredag 22 oktober kommer arbeten att göras på Njupkärrsvägen i höjd med Granitvägen.
 • Vattenavstängning BRF Sjötungan

  Ingen vattenläcka
 • Borrningar i Wättinge

  Under oktober kommer det att genomföras geotekniska och miljötekniska undersökningar vid Wättingestråket, Farmarstigen och södra delen av Granängsringen. Arbetena görs inför projektering av den kommande bebyggelsen i området.
 • Vattenläcka på Klövervägen/ Vårlöksvägen

  Uppdatering 14 oktober kl 14:12- Vattenläckan är nu åtgärdad och vattnet är påslaget igen. 14 oktober: I samband med en akut vattenläcka har vi stängt av vattnet till Klövervägen och Vårlöksvägen. Felsökning pågår och arbetet väntas bli klart under dagen.
 • VA-arbeten på Berganäsvägen

  Under hösten 2021 pågår arbeten med VA-ledningarna på Berganäsvägen 1 - 16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 april 2021