Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Asfaltering av väg i Östra Tyresö

Aktuella arbeten

Det byggs i kommunen. Vatten och avlopp läggs ner i marken, vi anlägger cykelbanor. Fjärrvärme, fiber och telefoni ska också ner i backen.

Kommunen får in många frågor om vem som gräver i gatan och hur länge arbetet ska pågå.
Se i webbkartan vad som är på gång just nu i ditt område.länk till annan webbplats 

Du kan följa oss via twitter för att få snabb information om aktuella arbeten, twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats.

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vi anlägger gång- och cykelbana på Björkbacksvägen

  På Björkbacksvägen mellan Bollmora Allé och Bollmoravägen anlägger vi en gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana separerad från biltrafik. På höger sida (östra) från Bollmoravägen sett. Begränsad framkomlighet, enkelriktat vissa sträckor.
 • Vägarbeten vid Tyresö skola

  Vi anlägger en infartsparkering.
 • Vi trafiksäkrar busshållplatsen Bergfotens skola

  Vi anlägger bussfickor på vardera sida med plats för två bussar, mittrefug samt två övergångsställen. Under byggperioden är det begränsad framkomlighet. Hitta gärna alternativa resvägar.
 • Vattenfall underhållsröjer runt elledningar

  Vattenfall påbörjar underhållsarbeten i de lokala eldistributionsnäten i delar av östra och södra Tyresö.
 • Utbyggnad av infrastrukturen

  Utbyggnaden i främst östra Tyresö sker etappvis över lång tid. Planeringen löper fram till år 2030. Utbyggnaden handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Upp

Hitta på sidan