Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Vi har en SMS-tjänst där mobiler får sms och fasta telefonnummer blir uppringda. Vi använder oss av en tjänst som plockar information från UMS (nummer registrerade i det område vi pekar ut). Gäller endast privata abonnemang som är knutna till rätt adress. För att du ska bli aviserad via SMS eller röstmeddelande behöver du kontrollera att ditt nummer är kopplat till den adress/de adresser du önskar, det kan du göra via länken nedan.
Anmäl ditt telefonnummerlänk till annan webbplats

Inloggning och registrering – Steg för steg

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vattenläckan åtgärdad

  Uppdaterat 20.00: Vattenläckan vid Tellusvägen är nu åtgärdad. Även problemet vid Slåttervägen och Rönnbärsvägen åtgärdardes tidigare idag.
 • Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen mellan Höglidsvägen och Skogsängsvägen. VA-ledningarna som är från 1960-talet är i dåligt skick och ska bytas ut. Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns.
 • Ny gång- och cykelbana på Töresjövägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Töresjövägens södra sida mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen. På så vis binds cykelstråken ihop, sträckan är på cirka 900 meter.
 • Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

  Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Lagergrens väg och Kamomillgränd, i båda riktningarna. Lagergrens väg är klar, och Kamomillgränd pågår..
 • Trädfällning De la Gardies gränd

  Vecka 20 kommer vi inleda ett arbete som utförs i flera etapper.
 • Ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Wättingestråket. Den trafiksäkrar barnens väg till Dalskolan, samtidigt som den binder ihop två stora cykelstråk.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Upp