Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Vi har en SMS-tjänst där mobiler får sms och fasta telefonnummer blir uppringda. Vi använder oss av en tjänst som plockar information från UMS (nummer registrerade i det område vi pekar ut). Gäller endast privata abonnemang som är knutna till rätt adress. För att du ska bli aviserad via SMS eller röstmeddelande behöver du kontrollera att ditt nummer är kopplat till den adress/de adresser du önskar, det kan du göra via länken nedan.
Anmäl ditt telefonnummerlänk till annan webbplats

Inloggning och registrering – Steg för steg

Aktuella arbeten i kommunen

 • XXX

  En akut skada gör att vi inom kort måste stänga av vattnet till din fastighet i 1-2 timmar.
 • VA-arbeten Tjärnstigen

  Med anledning av VA-arbetet på Tjärnstigen kommer vägsnittet mellan korsningarna Strandallén och Hallonbacken att vara avstängt för genomfart under cirka 2 månader.
 • VA-arbeten på Thulevägen

  VA-ledningarna som löper i Thulevägen är gamla och i dåligt skick och behöver bytas ut.
 • Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

  Under våren arbetar vi med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Lagergrens väg och Kamomillgränd, i båda riktningarna. Vi startar med busshållplatsen Lagergrens väg i slutet av mars.
 • Beläggningsarbete på Långsjövägen

  Under våren utförs beläggningsarbeten på Långsjövägen mellan Kärrvägen och Gullvivebacken. Vi kommer asfaltera om sträckan, justera dagvattenbrunnar, byta brunnslock och ta fram diken, allt för att förbättra kvalitén och öka avrinningen från vägen.
 • Ny gång- och cykelbana på Töresjövägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Töresjövägens södra sida mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen. På så vis binds cykelstråken ihop, sträckan är på cirka 900 meter.
 • Ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Wättingestråket. Den trafiksäkrar barnens väg till Dalskolan, samtidigt som den binder ihop två stora cykelstråk.
 • Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen mellan Höglidsvägen och skogsängsvägen. VA-ledningarna i Borgvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och behöver bytas ut. Arbetena beräknas att påbörjas vecka 13 och pågår i cirka 4 månader.
 • VA-arbeten på Strandallén

  En cirka 60 meter lång sträcka med avloppsledning i Strandallèn har fått kraftiga sättningsskador och behöver åtgärdas snarast, då undersökningar visar att skadorna kraftigt har förvärrats.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Upp