Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogatorlänk till annan webbplats

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vattenläcka på Stamvägen - avstängd för genomfart

  9 JANUARI: En vattenläcka på Stamvägen mellan Vendelsövägen och Fornuddsvägen gör att genomfart från Gärdesvägen till Fornuddsvägen är förbjuden. Det pågår också ett avloppsstopp på Axel Wenergrens väg.
 • VA-arbeten på Centralvägen

  Från januari till och med mars 2021 kommer det pågå arbeten med VA-ledningarna på Centralvägen 5-16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.
 • Gång- och cykelbana på Granängsvägen

  Från november 2020 till maj 2021 kommer vi bygga körbana, trottoar och en ny gång- och cykelväg på Granängsvägen, på sträckan mellan Pluggvägen och Bollmoravägen.
 • Ny gång- och cykelbana på Töresjövägen

  Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Töresjövägens södra sida mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen. På så vis binds cykelstråken ihop, sträckan är på cirka 900 meter.
 • Omläggning av vattenledning på Örtstigen

  Orsaken till omläggningen är att vattenledningen är från 1960-talet och i dåligt skick.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 11 november 2020