Aktuella arbeten

Här hittar du aktuella störningar inom väg och vatten samt planerade väg- och VA-arbeten.

Information om större arbeten och störningar via Twitter:

twitter.com/tyresogator Länk till annan webbplats.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41.

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Aktuella arbeten i kommunen

 • Vattenläcka på Lindevägen

  Området runt Lindevägen kan ha störningar i vattenleveransen på grund av en vattenläcka lördagen den 12 juni. Det kan även förekomma brunvatten i området.
 • Ny vattenledning mellan Jungfruvägen och Törnes väg

  Arbetet beräknas att börja på måndag 14 juni och pågå fram till onsdag 23 juni. Ytorna som påverkas av grävning kommer att återställas efter slutfört arbete.
 • Arbete på Basilikagränd i juni

  På måndag den 7 juni påbörjas arbete med vatten- och avloppsledningar på Basilikagränd, vid Krusmyntans äldreboende. Arbetet beräknas att vara färdigt i slutet av juni.
 • Renovering av lekplatsen på Alby

  Från och med fredag den 28 maj är delar av lekplatsen på Alby friluftsgård avstängd för renovering. Den kommer att vara avstängd under några veckor.
 • Planerad vattenavstängning

  Vattenavstängningen berör enbart centrumbyggnaden och sker under natten den 25 maj från 22.00 fram till ca 05.00.
 • Gångbana och busshållplats på Linblomsvägen

  I slutet av maj/början av juni kommer vi börja arbeten vid Linblomsvägen. Arbetet beräknas ta cirka åtta (8) veckor.
 • Ny damm i stadsparken

  Under våren ska regnbädden i stadsparken byggas om till en damm, med dekorativ vattenspegel och växter.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 april 2021