Skräpplockardagar

För fjortonde året i rad är Tyresö kommun med i Håll Sverige rents skräpplockardagar - ett projekt för skolor och förskolor.

Naturnytta - material om vår fantastiska natur

Vi befinner oss i en ytterst ovanlig situation. Hela samhället får nu anpassa sig på grund av spridningen av coronaviruset, samtidigt som vi försöker leva som vanligt. Situationen får oss också att fundera på vad vi kan ta med oss för lärdomar till vårt arbete med omställningen för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Det är något vi kommer att diskutera mer framöver, tillsammans, när den akuta situationen har lagt sig.

Ut med eleverna - material som hjälper lärare till naturnära undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturskyddsföreningens skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz.
Rädda bina/skolmaterial (SO, NO, SV, SL,HKK)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinn en äventyrsdag

Sammanlagt vinner 5 klasser/avdelningar med max 25 elever/barn i varje en äventyrsdag i vår utlottning. Vi anpassar "äventyren" efter vinnarnas ålder.

Anmäl om ni vill ha chansen att vinna en äventyrsdag (gäller endast skolor och förskolor, max 25 deltagare från 4 år och uppåt). Du måste ange hur många klasser/grupper det är som vill delta i utlottningen, exempelvis klass 1C, 2C, 7A o.s.v. Vinnarna dras i slutet på vecka 18. Kontaktpersoner kontaktas så fort som möjligt när dragningen är klar.

Viktigt

Grottkrypardag och upptäckardag
Anmäl er endast om ni vet att ni kan aktuella datum! Anmäl hur många barn som kan vara med (över 4 år)

4 år - klass 1

Upptäckardag i Fornuddsparken med vattendjur, bikupor, insektshotell och forntidsgravar,
Datum:
3 avdelningar med max 25 barn i varje vinner

2020 Grattis till Trollflöjten, avd. Planeten på Stenkulan och avd. Sälen på Fornuddens förskola.

Klass 2 - 9

Grottkrypning i Klövberget
Datum:

2 klasser med max 25 elever i varje vinner

2020 Grattis till Hanviken klass 4c och Fornudden klass 3b!

Nedanför Klövberget ute på Brevikshalvön finns ett av Stockholmstraktens längsta grottsystem. I grupper om cirka 10 åt gången upptäcker vi de underjordiska gångarnas slingriga vägar. Under dagen bygger vi vindskydd, lagar mat (korv och hamburgare) över öppen eld och leker olika lekar.

 • Grottkrypning
 • Matlagning i grupp över öppen eld

Vinn ett besök vid Tyresös bikupor

Klasser har vid tre tillfällen möjlighet att i utlottning vinna ett besök vid kommunens bikupor i Alby, Fornudden eller vid Wättinge, passar åldrarna 7 - 10 år.
Anmäl i formuläret om du är intresserad. Viktigt att du även uppger hur många barn det är som ska delta, vi begränsar antalet till max 15 barn.

Tips för biologisk mångfaldöppnas i nytt fönster

Besök i Fornuddsparken vid kommunenes bikupor. Utlottning i Håll Tyresö rent

Så här går det till på er städdag

 • Ni städar utanför skolområdet (inte inne på skolområdet eller skolgården)
 • Separera metall i en hög/säck (underlättar när vi ska lämna säckarna till kretsloppscentralen)
 • Tänk på att säckarna inte får vara tunga så att de blir svåra att lyfta.
 • Löv, grenar, sten och dylikt är inte skräp och det tar vi inte emot.
 • Be barnen ta med sig handskar hemifrån.
 • Fotografera gärna under dagen och e-posta till Lotta

Prata om skräpet

Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp.

Var uppmärksam på farligt skräp

Gå igenom med barnen vad man får och inte får plocka innan ni ger er ut. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om. Vi rekommenderar att barn alltid har handskar när de plockar skräp. Mindre barn bör inte gå ut och plocka ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som vägar, sjöar och hav.

Följande skräp bör inte barn plocka:

 • Trasigt glas
 • Vassa föremål av trä, metall eller plast
 • Batterier
 • Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
 • Olja, oljefat
 • Kondomer

Om ni hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, låt en vuxen ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.

Undvik vägar

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken.

Besök kretsloppscentralen - inställt 2020!

Tyresös förskole- och skolklasser är välkomna på en 45-minuters guidad tur på kretsloppscentralen där barnen får lära sig om miljön och om vikten av att återvinna så mycket som möjligt. Barnen får se gamla möbler krossas sönder, hur maskiner pressar ihop trädgårdsavfall, var man samlar farligt avfall och höra varför just farligt avfall är så viktigt att samla in. Arbetar ni med miljön i skolan och vill ha en specialtur, så kan vi anpassa guidningen om du meddelar detta i god tid.

Tänk på att kretsloppscentralen är ett arbetsområde med bilar och lastbilar.
Vi rekommenderar max 20 barn, beroende på ålder på barnen och antal lärare/pedagoger, de har ansvaret för barnen inne på området. 

Skicka e-post till Lotta med information om önskat datum, skola/förskola årskurs/avdelning antal barn och pedagoger.

OBS! Vi tar emot tre (3) grupper per dag, vid lunchtid kan man välja om man vill komma klockan 11 eller 12.

Besökare 2019

Fårdala åk 1, 50 elever
Strandskolan klass 1A, B och C
Stimmets särskola
Kardemummans förskola
Förskolan Lek och Lär
Tyresö Gymnasiesärskola
Hanvikens skola, klass FA, FB och FC
Sofiebergsskolan klass 3A och 3B
Fornuddens skola, åk 6.
Stimmets skola, åk 1
Loket avdelning Peter Pan
Gunghästen - Upptäckarna
Engelska skolan, klass 4 A - 4 E
Tyresö skola 2A + B
Farmarstugan förskola
Stimmet
Förskolan Kryddan
Tyresö Montessoriskola
Fårdala skola, 8 elever, 4 pedagoger
Hästhagens förskola
Strandskolan Åk 2

Besök vattentornet (inte aktuellt just nu)

Välkomna på en 40-minuters guidad tur om vattnets kretslopp. Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.
Barnen får inte klättra upp i själva tornet eftersom industristandarden på trappstegen gör att de lätt ramlar emellan.
Vatten är med i kursplanerna för biologi, geografi och kemi i årskurs 4-6 och är en del av undervisningen.
Information till lärare och roliga lektionshandledningar.länk till annan webbplats

Skicka e-post till Lotta med information om önskat datum, skola/förskola årskurs/avdelning antal barn och pedagoger. Ni möter upp Bosse vid vattentornet, tänk på att det är en bit att gå uppför.

Besökare 2019

Tyresö Gymnasiesärskola
Sofiebergsskolan klass 3A och 3B
Engelska skolan, klass 4 B
Fornuddens skola, åk 6

För att anmälan till skräpplockardagarna ska vara "giltig" så måste du anmäla dig både till kommunen (denna sida) och till Håll Sverige rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Men...
Se först om din rektor redan har anmält er skola/förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om ni är anmälda, ska du inte anmäla er igen.

Till kommunen måste du alltid anmäla ert deltagande, annars är ni inte med i utlottningarna och vi vet inte om att vi ska hämta ert skräp.
Läs punkterna, skicka sedan in din anmälan till kommunen via länken efter punkt 5.

 1. Du anmäler i formuläret vilken dag vecka 17 eller 18 som ni vill plocka skräp och hur många ni kommer att vara.
  Städdagar 2020:
  Vecka 17: 20 - 23 april
  Vecka 18: 27 - 29 april
 2. Nytt för i år: I år beställs allt skräpplockarmaterial i Håll Sverige rents webbshop. Alla skolor, förskolor och barn- och ungdomsföreningar får materialet kostnadsfritt med hjälp av en kod som de som anmäler får efter anmälan.
 3. Håll Sverige rent levererar säckar till skolor och förskolor.
 4. Ni plockar skräp i naturen/grönområden i närområdet runt (utanför) er skola eller förskola.
 5. Vi (kommunanställd personal) hämtar säckar på den plats ni uppger i formuläret på eftermiddagen på er skräpplockardag eller morgonen efter.
Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 5 november 2020
Upp