Skräpplockardagar

För fjortonde året i rad var Tyresö kommun med i Håll Sverige rents skräpplockardagar - ett projekt för skolor och förskolor.

Naturnytta - material om vår fantastiska natur

Vi befinner oss i en ytterst ovanlig situation. Hela samhället får nu anpassa sig på grund av spridningen av coronaviruset, samtidigt som vi försöker leva som vanligt. Situationen får oss också att fundera på vad vi kan ta med oss för lärdomar till vårt arbete med omställningen för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Det är något vi kommer att diskutera mer framöver, tillsammans, när den akuta situationen har lagt sig.

Material som hjälper lärare till naturnära undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturskyddsföreningens skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz.
Rädda bina/skolmaterial (SO, NO, SV, SL,HKK)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinn en äventyrsdag

Sammanlagt 5 klasser/avdelningar med max 25 elever/barn i varje vinner en äventyrsdag i vår utlottning.Vi anpassar "äventyren" efter vinnarnas ålder och rådande omständigheter vad gäller pandemin.

Äventyrsdagarna kommer att planeras utifrån pandemin. Vi återkommer och aktiviteter.

Lilla äventyrsdagen förskola från 4 åringar
Vi säger grattis till Kardemumman, Farsmarstugan och Njupkärrs förskola.

Vinn ett besök vid Tyresös bikupor

Klasser har vid tre tillfällen möjlighet att i utlottning vinna ett besök vid kommunens bikupor i Alby, Fornudden eller vid Wättinge, passar åldrarna 7 - 10 år.
Anmäl i formuläret om du är intresserad. Viktigt att du även uppger hur många barn det är som ska delta, vi begränsar antalet till max 15 barn.

Vi säger grattis till Fornuddens skola.

Tips för biologisk mångfaldöppnas i nytt fönster

Besök i Fornuddsparken vid kommunenes bikupor. Utlottning i Håll Tyresö rent

Så här går det till på er städdag

 • Ni städar utanför skolområdet (inte inne på skolområdet eller skolgården)
 • Separera metall i en hög/säck (underlättar när vi ska lämna säckarna till kretsloppscentralen)
 • Tänk på att säckarna inte får vara tunga så att de blir svåra att lyfta.
 • Löv, grenar, sten och dylikt är inte skräp och det tar vi inte emot.
 • Be barnen ta med sig handskar hemifrån.
 • Fotografera gärna under dagen och e-posta till Lotta

Prata om skräpet

Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp.

Var uppmärksam på farligt skräp

Gå igenom med barnen vad man får och inte får plocka innan ni ger er ut. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om. Vi rekommenderar att barn alltid har handskar när de plockar skräp. Mindre barn bör inte gå ut och plocka ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som vägar, sjöar och hav.

Följande skräp bör inte barn plocka:

 • Trasigt glas
 • Vassa föremål av trä, metall eller plast
 • Batterier
 • Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
 • Olja, oljefat
 • Kondomer

Om ni hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, låt en vuxen ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.

Undvik vägar

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken.

Besök kretsloppscentralen - inställt 2021!

Tyresös förskole- och skolklasser är välkomna på en 45-minuters guidad tur på kretsloppscentralen där barnen får lära sig om miljön och om vikten av att återvinna så mycket som möjligt. Barnen får se gamla möbler krossas sönder, hur maskiner pressar ihop trädgårdsavfall, var man samlar farligt avfall och höra varför just farligt avfall är så viktigt att samla in. Arbetar ni med miljön i skolan och vill ha en specialtur, så kan vi anpassa guidningen om du meddelar detta i god tid.

Tänk på att kretsloppscentralen är ett arbetsområde med bilar och lastbilar.
Vi rekommenderar max 20 barn, beroende på ålder på barnen och antal lärare/pedagoger, de har ansvaret för barnen inne på området. 

Skicka e-post till Lotta med information om önskat datum, skola/förskola årskurs/avdelning antal barn och pedagoger.

OBS! Vi tar emot tre (3) grupper per dag, vid lunchtid kan man välja om man vill komma klockan 11 eller 12.

Besökare 2019

Fårdala åk 1, 50 elever
Strandskolan klass 1A, B och C
Stimmets särskola
Kardemummans förskola
Förskolan Lek och Lär
Tyresö Gymnasiesärskola
Hanvikens skola, klass FA, FB och FC
Sofiebergsskolan klass 3A och 3B
Fornuddens skola, åk 6.
Stimmets skola, åk 1
Loket avdelning Peter Pan
Gunghästen - Upptäckarna
Engelska skolan, klass 4 A - 4 E
Tyresö skola 2A + B
Farmarstugan förskola
Stimmet
Förskolan Kryddan
Tyresö Montessoriskola
Fårdala skola, 8 elever, 4 pedagoger
Hästhagens förskola
Strandskolan Åk 2

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 4 maj 2021