Odla utan trädgård

Odla utan trädgård är ett projekt där kommunen lånar ut pallkragar och odlingslådor till odlingssugna medborgare som inte har en egen trädgård.

Odla utan trädgård Wättingestråket

Odlingsplatsen ligger nära Tyresö centrum, vid ängarna där Wättinge gårdsväg möter Skördevägen.

Är du intresserad av att ställa dig på väntelista så e-posta Lotta Anglén.

Så går det till

Efter att du har anmält dig och skrivit på ett avtal blir du tilldelad en (numrerad) låda eller pallkrage. Det kostar ingenting att vara med, men som odlare skriver du under ett avtal där du bland annat förbinder dig till att ta hand om odlingen under hela säsongen.

Lådorna passar för såväl blommor som bär och grönsaker. Kommunen står för jord, vatten och en kompost i anslutning till lådorna. Fröer, gödsel, verktyg etcetera står odlarna själva för.

Odla utan trädgård Wättingestråket

Fördelarna med odling

Fördelarna är många. Forskning visar att odling har en positiv koppling till människans hälsa. Den bidrar till ett bättre klimat, en ökad biologisk mångfald och ett kretsloppstänk. Samtidigt kan odling höja livskvaliteten genom att den bidrar till ett mer trivsamt och socialt samhälle med nya mötesplatser för människor. 

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 oktober 2019
Upp