Tyresö skärgård

Naturområdet Tyresö skärgård består av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre partierna. Större delen av öarna är täckt av relativt gles barrskog. Området ägs av Erstaviks gods.

Båt förtöjd vid klippa på Ägnö

Karta över Härsö och Ägnö (Naturkartan) Länk till annan webbplats.

Härsö och Ägnö

Härsö är till större delen beskogad av hällmarkstallskog och blandskog. Där finns även, i de mer lundartade områdena ovanligare växtarter. Domkyrkan
är ett högre berg på ön med 360 graders utsikt, där finns en intressant mossflora.

På Ägnö finns det ädellövskog i bergsbranterna och de flackare områdena består av äldre ängsmarker. Ägnös igenväxande ängsmarker runt Ägnö gård behöver varsamt fårbete. I dag sköts betet av ett antal inplanterade hjortar. Artrikedomen är hög av ängsväxter här.

Napoleonviken

I Napoleonviken på Ägnös västra sida finns en stor naturhamn. Sommartid gästas viken av ett stort antal fritidsbåtar. Det finns inga anordningar för friluftslivet där. På östra sidan av ön finns naturhamnen Handfatet. Här har även Saltsjöbadens sjöscouter sin hamn med några stugor.

Varför heter viken Napoleonviken? Jo, den franske presidenten sedermera kejsaren Napoleon III (döpt till Charles Louis Napoléon Bonaparte) hade en son som gästade Sverige och Tyresö under mitten av 1800-talet. Napoleon den III var brorson till Napoleon Bonaparte, förste konsul respektive fransk kejsare 1799-1814.

Areal
320 hektar

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, friluftsliv och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Markägare
Erstaviks gods

Övrig skärgård och kust

För de kuststräckor som ligger inom Tyresta naturreservat är huvudmannen stiftelsen Tyrestaskogen som äger Tyresta nationalpark och naturreservat. Tyrestaförvaltningen har bland annat båtsmanstorpet Styvnäset som hyrs ut för kortare tid.

Längst ut på Brevikshalvön ligger Sandholmarnas naturreservat som består av en bit fastland och ett par öar. Sandholmarnas naturreservat är inrättat av Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024