Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Stensjödal

I södra delen av Tyresta nationalpark är Stensjödal beläget. Det är en gammal mjölnarbostad med anor från 1700-talet. Under denna tid användes vattenkraften periodvis för att driva en mjölkvarn. I dag är det en fin plats med hela Tyresta nationalpark som omgivning. 

Huset ligger vackert beläget vid Nedre dammen, en del av Åva ån. Huset är möjligt att hyra av Tyrestaförvaltningen för kortare tid. Det finns en parkeringsplats i närheten. Området nås med bil från Haninge, följ Åvavägen mot Åva, sväng vänster strax före infart mot Åva gård. Du kan också cykla hit via Vissvassvägen eller vika av från Vissvassvägen och ta Storskogsvägen som börjar vid Stormyra.

En fin vandring med Stensjödal som utgångspunkt är att vandra norrut längs Stensjöbäcken upp mot Lanan som är en del av Stensjön. Bäcken rinner mellan Lanan och Nedre dammen i en djup bäckravin som avslutas i ett alkärr. Längs med bäcken finns grova granar, hassel, björk och al. Skogen runt omkring domineras av gran med lite hasselbuskar. Om våren är floran ymnig här med stora bestånd av blåsippor och vitsippor. Det finns vidare vätteros, lungört, vårärt och skogsvicker, flera arter som är mindre vanliga. I bergbranten mot Stensjödal, söder om Stensjöbäcken finns en torrbacksflora med bland annat monke, blodnäva, svartbräken och hällebräken. Det finns ofta strömstare i bäcken vintertid. Under sommartid häckar här ofta mindre hackspett och stjärtmes.


Det finns vandringsled runt sjön och det finns tillfälle att se en del av de skogsmarker som brann vid den stora branden 1999 som startade 1 augusti och bekämpades under en veckas tid av flera brandkårer, frivilliga och en bataljon soldater från Södermanlands regemente.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2018
Upp

Hitta på sidan