Fornudden

Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder, Kumla bygravfält.

Bild ur grodperspektiv på hassellund i Fornuddens fornlämningsområde.

Naturen har karaktären av naturpark, med stora vita mattor av vitsippor om våren och buskskiktet består till stor del av hasselbuketter. Andra örter här är tandrot, vårärt och sårläka. Trädskiktet domineras av stora ekar, Tyresös tredje största ek kan hittas här (vad gäller stamomfång).

Skadegörelse på gravfältets cirka 25 järnåldersgravar är förbjudet. Cykel- och mopedåkning är därför inte heller tillåtet inom gravfältet.

I närheten av fornlämningsområdet, i södra delen av Fornuddsparken, finns en grillplats, boulebana och sittplatser.

Areal
Cirka 3 hektar

Skyddsmotiv
Biologi, zoologi, kulturvärde, rekreationsvärde, landskap

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Hitta på sidan