Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Fornudden

Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.

Naturen har karaktären av naturpark, med stora vita mattor av vitsippor om våren och buskskiktet består till stor del av hasselbuketter. Andra örter här är tandrot, vårärt och sårläka. Trädskiktet domineras av stora ekar, Tyresös tredje största ek kan hittas här (vad gäller stamomfång).

Området finns med i kommunens naturinventering respektive grönstrukturplan och redovisas i Översiktsplanen 2008 som ett område med lokalt värde.I området är all skadegörelse på gravfältets 25-tal järnåldersgravar förbjudet. Cykel- och mopedåkning är därför förbjudet inom gravfältet.

Areal
Cirka 3 hektar

Skyddsmotiv
Biologi, zoologi, kulturvärde, rekreationsvärde, landskap

Markägare
Tyresö kommun

Utveckling av Fornuddsparken

Det pågår ett arbete med att förbättra Fornuddsparken,

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp