Tyresta nationalpark och naturreservat

I Tyresö och Haninge kommuner finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.

Kvinna som dricker vatten ur en sjö.

I Tyresta nationalpark finns en stor biologisk mångfald tack vare att skogen har fått vara skog under en väldigt lång tid.

Naturen i reservatet

I Tyresta har skogarna behållit sin karaktär av urskog. Här finns träd av olika åldrar och trädslag. Främst gran och tall med inslag av lövträd som asp och al. Många åker till Tyresta för att strosa i skogarna efter svamp, exempelvis kantarell, karl-johan och andra soppar. Växtlivet i Tyrestas barrskog är dock karaktäristiskt artfattigt, medan mångfalden av mossor, lavar och svampar är stor.

Tyresta by

De tidigaste spåren från människor i Tyresta är järnåldersgravar. Bakom en stuga i Tyresta by finns också en runristning från vikingatiden i klippan. "Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna". Man vet också att Tyresta by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Delar av de befintliga gårdarna är från slutet av 1700-talet och under 1800-talet fick byn sin nuvarande struktur när några av gårdarna flyttades från den centrala kullen till dagens lägen. Exempelvis är både Lillgården och Dahlgrensgården nedmonterade och uppbyggda igen på sina nya respektive platser.

Folklivsforskaren Sigurd Erixon fann Tyresta by på 1930-talet och betraktade det lilla samhället som värdefullt just för sin vardagliga prägel. Idag är strukturen från denna tid fortfarande kvar och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.

Byn är utgångspunkt för många av de vandringsleder som finns i Tyresta.

Djurlivet

Tyresta har ett stort och mångfaldigt djurliv, i skogarna syns ofta älgar och rådjur. Om du har tur kan du kanske även skymta lodjur och mård. Det finns även mycket tjäder i skogarna och på 2000-talet har även bäver och vildsvin etablerat sig. Man kan ofta se spåren efter vildsvinen som letar efter rötter, svamp, frön och insekter i marken. Nationalparken är kanske allra mest känd för sina olika arter av ugglor och hackspettar. Vanliga fåglar i området är också rödhake, lövsångare och bofink.

Vattendjuren består av salamandrar, grodor och paddor och i skog och mark syns ofta både snok och huggorm (både med det typiska zickzackmönstret och den helt svarta formen). Även den mer ovanliga hasselsnoken har rapporterats några gånger. I sjöarna finns mest abborre, gädda och mört, men i Stensjön även siklöja. Åva-ån hyser ett lekande bestånd av havsöring.

Tyrestas historia

Tyresta by har spår från vikingatiden

De tidigaste spåren från människor i Tyresta är järnåldersgravar. Bakom en stuga i Tyresta by finns också en runristning från vikingatiden i klippan. "Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna". Man vet också att Tyresta by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Delar av de befintliga gårdarna är från slutet av 1700-talet och under 1800-talet fick byn sin nuvarande struktur när några av gårdarna flyttades från den centrala kullen till dagens lägen. Exempelvis är både Lillgården och Dahlgrensgården nedmonterade och uppbyggda igen på sina nya respektive platser.

Folklivsforskaren Sigurd Erixon fann Tyresta by på 1930-talet och betraktade det lilla samhället som värdefullt just för sin vardagliga prägel. Idag är strukturen från denna tid fortfarande kvar och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.

Byn är utgångspunkt för många av de vandringsleder som finns i Tyresta.

Nationalpark sedan 1993

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertygades Stockholms stad om vikten av att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden.

1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. 1993 invigdes Tyresta nationalpark som består av urskogsdelen av det tidigare naturreservatet Tyresta-Åva plus tillkommande delar i Tyresö och Haninge kommuner. Tyresta naturreservat bildades samma år.

Branden i Tyresta

I augusti 1999 brandhärjades Tyresta nationalpark. Den svårsläckta branden omfattade 450 hektar (cirka 20 procent av nationalparkens yta) och tog drygt en vecka att släcka. Branden påverkade starkt naturen och idag är området fyllt av silvriga tallskelett, samtidigt som man ser grönskande ungträd av tall, björk och asp. Det finns en led över brandområdet.

Utflyktsmål

Besökande har åkt till Tyresta sedan 1940-talet med svamp -och bärplockningsturer, scouting med tillhörande scoutstugor, orientering och skidåkning. Tyresta erbjuder något för alla, gammal som ung. Det finns urskog att upptäcka, en magnifik utsikt vid vid Årsjön och Stensjön, brandområdet från 1999, huvudentrén i Tyresta by, Naturum och Nationalparkernas Hus och mycket mer.

Se vilka upplevelser Tyresta erbjuder Länk till annan webbplats.

I Tyresta nationalpark är tältning/övernattning och eldning endast tillåten vid eldrastplatserna. I naturreservatet som omger nationalparken får du tälta max två dygn, men endast elda/grilla på iordningsställda eldrastplatser.

Karta, besöksinformation och föreskrifter i reservatet och nationalparken hittar du på Tyrestas webbplats Länk till annan webbplats.

Tyresta karta

Tyresta nationalpark ligger bara 2 mil från Stockholm city. Till huvudentrén Tyresta by samt Nyfors kan du åka med kollektivtrafik. Det finns ett flertal olika entréer till Tyresta nationalpark. Från Tyresö kan du ta dig in till Tyresta från Gammelström och från Nyfors.

Se Tyrestas webbplats för mer detaljerade vägbeskrivningar till de olika entréer Länk till annan webbplats.

Naturreservatet bildat år
Invigdes den 13 september 1993

Areal
Nationalparken: 1964 hektar, varav 90 hektar är vattenområden.
Naturreservatet: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Nationalparken: Naturvårdsverket (staten)
Naturreservatet: Stockholms stad

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 november 2022