Sandholmarnas naturreservat

Sandholmarnas naturreservat är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt en del av Erstaviken. Området utgör ett exempel på ett relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som annars är hårt exploaterad.

Sandholmarna

Syftet med naturreservatet är att bevara värdefull skärgårdsnatur och ge människor möjlighet att besöka området för friluftsliv som bad och fiske. Sandholmarna är kommunens första kommunalt beslutade reservat.

Naturen i reservatet

Naturen domineras av hällmarkstallskog med inslag av lövträd. På några ställen växer lövskog som al, björk och ask. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden.

Sandholmarna står på en 1 800-2 000 miljoner år gammal berggrund bestående av gnejs och granit. Området har kalspolade klippor längs stränderna.

Djurlivet

Här syns ofta rådjur, hare, mård och mink, men man har även skymtat älg, hermelin och vessla i området. Fågellivet består ofta av ejder, som är en av innerskärgårdens karaktärsfågel, gråtrut, svärta och knölsvan.

Kulturhistoria

Vid Öringhamnsviken låg tidigare ett båtmanstorp som hette Öringhamn som tillhörde första Södermanlands båtkompani. Alla båtsmän som bodde i torpet fick namnet Hammarklo. Torpet brann dock ned på 1960-talet.

Utflyktsmål

Många åker till Sandholmarna för att bada och sola. Det finns både en långgrund strand såväl som klippor att bada vid. För att fiska med spö krävs inget tillstånd. Det finns en grillplats vid stranden.

Det går även att hyra båtar via OKQ8, Siklöjevägen 3. Tänk på att du behöver förhandsboka båtarna. Dessa går att hitta över berget till vänster om badet.

Förhandsbokning av båtar Länk till annan webbplats.

Tältning är tillåten max 1 dygn. Eldning/grillning tillåtet endast på anvisad och iordningställd eldrastplats.

Inom området finns tre privata fastigheter. Vid parkeringen finns sommartid en torrtoalett.

Läs mer om vad som gäller i reservatet

Sandholmarnas naturreservatskarta

Adress: Öringhamnsvägen 60, 135 69 Tyresö

Till fots och cykel: Du kan ta dig till området via Öringhamnsvägen.

Med bil: Vid entrén (Öringhamnsvägen) till naturreservatet finns en stor parkeringsplats för personbilar. Det går en liten väg från parkeringen till själva sandstranden (cirka 200 meter).

Med kollektivtrafik: Åk till Tyresö Brevik busshållplats (buss 819) och promenera cirka 1 500 meter längs Öringhamnsvägen för att ta dig till reservatet. Det är skyltat. Bussen går från Gullmarsplan. Se www.sl.se Länk till annan webbplats. för exakta turer.

Karta - hitta till Alby friluftsgård Länk till annan webbplats.

Naturreservatet bildat år
1995

Areal
76 hektar, varav 30 hektar land.

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 4 maj 2021