Dyviks naturreservat

Tyresös äldsta naturreservat är beläget vid Ällmorafjärden, långt ut på Brevikshalvön. Området består av en bergsrygg och skogsmark samt en del av Ällmorafjärden. Dyvik gränsar söderut till naturreservatet Dyviks lövängar.

Dyvik naturreservat

Dyviks naturreservat bildades på 1960-talet, för att skydda känslig flora och fauna i området. Reservatet består av en bergrygg med en kraftig bergbrant och en rasmark därunder. Vidare ingår ett strandområde med en tidigare öppen slåtter- och betesmark, som idag sakta men säkert håller på att återställas för att få fram de tidigare strandängarna. Nere vid Ällmorafjärden finns ett mindre lundområde med ekar, hassel och fin flora. Vid den sydligaste delen av strandremsan finns en brant som stupar 20-30 meter.

Naturen i reservatet

Reservatet består av en bergrygg med en kraftig bergbrant och en rasmark därunder. Vidare ingår ett strandområde med en tidigare öppen slåtter- och betesmark, som idag sakta men säkert håller på att återställas för att få fram de tidigare strandängarna. Nere vid Ällmorafjärden finns ett mindre lundområde med ekar, hassel och fin flora. Vid den sydligaste delen av strandremsan finns en brant som stupar 20-30 meter.

Natura 2000-område

En stor del av Dyviks naturreservat är ett så kallat Natura 2000-område, ett område som innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Utflyktsmål

Längs strandremsan finns en brant som ger fin utsikt över Ällmorafjärden. Besökare kan även hitta en mängd blåbär och lingon när de strosar omkring i naturreservatet.

Tältning och eldning/grillning är inte tillåtet i reservatet. Det är inte heller tillåtet att göra upp eld eller plocka blommor i området.

Karta Dyvik naturreservat

Dyviks naturreservat är beläget på södra delen av Brevikshalvön och den finns utmed Ällmoravägen. Du tar dig dit enklast med bil.

Reservatet ligger direkt vid vägen mellan Ällmoravägen 92 och vändplan längst ut på Ällmoravägen. Från vändplanen finns en gångstig som leder genom reservatet fram till Dyviks lövängars naturreservat. Själva gångstigen är ett allmänt "vägreservat". 

Adress: Slutet av Ällmoravägen.

Till fots och cykel: Du kan ta dig till området via Dyviks lövängars naturreservat samt via Ällmoravägen.

Med bil: Kör längs med Ällmoravägen, det finns ingen direkt parkeringsplats utan du får ställa dig utmed Ällmoravägen.

Med kollektivtrafik: Åk till busshållplatsen Ällmora (buss 819) och promenera cirka 1500 kilometer för att ta dig till reservatet. Det är tyvärr inte skyltat. Bussen går från Gullmarsplan. Se www.sl.se Länk till annan webbplats. för exakta turer.

Naturreservatet bildat år
1960

Areal
Cirka 5 hektar

Naturreservatsförvaltare
Markägaren i samråd med Nordiska museets naturhistoriska avdelning

Markägare
Enskild (Thyréus stiftelse)

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 2 juni 2021