Rundmar

Rundmars gård ligger vackert vid Rundmarsviken i Albysjön.

Området nås till exempel via Sörmlandsleden söderut från Alby friluftsgård alternativt via ledens passage vid Nyfors söderut. Markerna kring gårdsmiljön är gammal åkermark som har använts som rasthagar för hästar. I närområdet finns en del stora ekar. Härifrån kan man också vandra Albysjön runt.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Hitta på sidan