Övre kärret

I Tyresta naturreservats norra del ligger Övre kärret, ett sedan 1983 anlagt våtmarksområde med ett omgivande mosaiklandskap med öppen mark, gamla ängsmarker samt med lövskog dominerad av rönn, sälg, björk och asp.

I markskiktet kan hittas frösöstarr, grönkulla, nästrot och tvåblad, en orkidé. I området häckar sångsvan, bläsand, kricka, smådopping, svarthakedopping och rörhöna. I omgivningarna häckar ofta stjärtmes, mindre hackspett, skogsduva, gärdsmyg, nötkråka, kattuggla och ormvråk. Vårkvällar kan ibland och skogssnäppa ses under spelflykt. Övre kärret har ett äldre förflutet som slåttermark. En av vägarna till området är att följa Sörmlandsleden söderut från Alby friluftsgård eller från Nyfors. 

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Hitta på sidan