Fornudden

Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.

Bild ur grodperspektiv på hassellund i Fornuddens fornlämningsområde.

Naturen har karaktären av naturpark, med stora vita mattor av vitsippor om våren och buskskiktet består till stor del av hasselbuketter. Andra örter här är tandrot, vårärt och sårläka. Trädskiktet domineras av stora ekar, Tyresös tredje största ek kan hittas här (vad gäller stamomfång).

Området finns med i kommunens naturinventering respektive grönstrukturplan och redovisas i Översiktsplanen 2008 som ett område med lokalt värde.I området är all skadegörelse på gravfältets 25-tal järnåldersgravar förbjudet. Cykel- och mopedåkning är därför förbjudet inom gravfältet.

Fornudden markerat på kartaFörstora bilden

Fornudden markerat med grönt (obs ej exakta gränser)

Areal
Cirka 3 hektar

Skyddsmotiv
Biologi, zoologi, kulturvärde, rekreationsvärde, landskap

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 november 2023

Hitta på sidan