Ängsudden

Ängsudden ligger söder om Vissvassmaren. Området består av öppna
torrbackar, åkermarker och lövskogsdungar. Ett kalkrikt grönstensstråk ansluter i berggrunden vilket gynnar floran.

Området utgör ett ovanligt fint exempel på torrbacke när den är som örtrikast. De öppna torrbackarna och hällpartierna omväxlande med glesa lövskogsdungar gör området naturskönt.

Maren översållas på försommaren av tusentals exemplar av orkidén Adam och Eva. Dessutom växer här solvända, mandelblom, getväppling, kattfot, vårfingerört, gullviva, vildlin och jungfrulin. Ur den gräs och örtklädda marken sticker här och där enstaka hällar och små enebuskage upp.

Lövdungarna består av ek och hassel med täta mattor av bland annat liljekonvalj, spenört, vårärt och vippärt.

Fågellivet är allmänt rikt. Kärrsångare brukar kunna höras i Vissvassmaren och rosenfinken har här sitt starkaste fäste i kommunen.

Ungefärlig plats utmärkt på kartaFörstora bilden

Ängsudden markerat med grönt (obs ej exakta gränser). Klicka för större bild.

Areal
13 hektar

Skyddsmotiv
Botanik,friluftsliv och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Områdets status
Ingår i Tyresta naturreservat Länk till annan webbplats.

Markägare
Tyresö kommun, Stockholms stad.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2024

Hitta på sidan