Natur, naturområden och reservat

Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten och allemansvett, en del rapporter och inventeringar.

Alla är välkomna ut i naturen

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

I naturreservaten gäller inte allemansrätten, var noga med att följa de särskilda bestämmelser som gäller.

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten på fler språk Länk till annan webbplats.

Naturreservat och nationalpark

En stor del av Tyresö består av naturreservat eller nationalpark. Ta chansen att upptäcka Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.

Övriga naturområden

Utöver naturreservat och nationalpark finns många fina områden som är värda ett besök.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 december 2023