Fornuddens skolas insektshotell

Så här jobbade eleverna på Fornuddens skola med sitt insekts-hotell.

Hösten 2019 startade vi projektet "Rädda bina" för ett surrande Tyresö. Elever i år 4 tittade på flera filmer från Naturskyddsföreningen som handlar om vilda bin och biologisk mångfald. Vi hade många samtal om varför vilda bin är så viktiga för vår natur.

Eleverna har slöjdat 20 cm långa björkstammar som de sen har borrat hål i med olika borrstålsstorlekar, samt mätt djupet till binas hål. Träslöjdsläraren Kristina satte ihop bi-hotellet.

Material som vi använt är björk från skolgården, ohyvlad furu, vassrör från Långsjön, kottar, mossa, hönsnät, betsfärg och takpapp.

Bi-hotellet finns i Fornuddsparken där vi hoppas på att bina kommer att trivas och flytta in. Vi alla är överens om att detta var ett livsviktigt och roligt projekt !

Hälsningar från Kristina Fernholm Sandström samt elever i år 4 och flickor i år 6.

Insektshotell Fornudden
Baksidan av Fornuddens skolas insektshotell
Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 9 december 2021

Hitta på sidan