Eldning av trädgårdsavfall

Det är tillåtet att elda mindre mängder grenar och ris under två eldningsveckor på våren och två på hösten, samt valborgsmässoafton. Övrig tid är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.

Eldningsveckor

Under eldningsveckorna får du får elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk.

  • Vecka 15 (samt helgen före) och vecka 16
  • Valborgsmässoafton
  • Vecka 41 (samt helgen före) och hela vecka 42


Eldningsveckorna ändras inte även om vintern är lång och snö ligger kvar sent på våren. Dessa veckor är bestämda eldningsveckor i Tyresö enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08).

Bor du i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året och ska då ske i eldningstunna.

Om du ska elda tänk på att:

  • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.
  • Ta reda på att det inte är eldningsförbud.

Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26. Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.

Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00.

Anmäl Valborgsmässoeldlänk till annan webbplats

App som ger dig koll på brandrisken

Ladda ner appen som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Läs om appenlänk till annan webbplats

Eldning av avfall

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, som avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Upp