Parkslide

Parkslide är en främmande art som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan via sprickor tränga igenom dränering och betong och den riskerar att tränga ut inhemska arter.

Parkslide är en mardröm men en realitet för allt fler husägare

Vänta inte med bekämpning – tidiga insatser underlättar ju tidigare parkslide bekämpas ju större är chansen att bli av med den. Växtens förutsättningar att expandera har förändrats dramatiskt senaste decenniet. En liten temperaturskillnad som vi knappt känner har haft en enorm betydelse för parkslidens spridningsgrad. Parkslide kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Den är snabbväxande och bildar täta bestånd som tränger ut inhemska växtarter och förändrar därmed hela ekosystem. 

Rötterna kan tränga in i byggnader, i vattenledningar och genom asfalt. Problemen den kan ställa till med är så omfattande att hus kan tvingas rivas och jordmassor ner till flera meters djup måste forslas bort och destrueras.

Uppgrävda rötter och växtdelar lämnas på kretsloppscentralen i "brännbart" i väl förslutna säckar.

Naturligt sprider sig parkslide vegetativt via jordstammar (rhizom) i marken. Långdistansspridning sker idag främst via flytt av jordmassor, där rhizombitar så små som 0,7 gram kan växa upp till nya plantor.

Broschyr från Naturvårdsverket

Lär dig känna igen den

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Stjälken är grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med riklig grenighet. Den är ganska grov och upprätt med blad som är en decimeter långa. Den blommar i september-oktober med vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken. Den liknar jätteslide (F. sachalinensis) som dock är ännu större och har blad som är flera decimeter långa som också är mycket svår att bekämpa.

Den har en karakteristisk stam, så man kan inte förväxla den med någon annan växt.

Parksliden utvecklar ett omfattande och djupt gående rotsystem som försvårar bekämpningen när den väl har etablerat sig på en plats.

Förhindra spridning

  • Plantera inte parkslide i din trädgård
  • Flytta den absolut inte till nya platser.
  • Slå inte av den med hackande redskap/trimmer, även små delar av växten kan slå rot
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar (ska hanteras som brännbart)
  • Släng inte växtdelar på tomten eller i naturen
  • Allt avfall från arten ska läggas i förslutna säckar när det transporteras och kastas i brännbart på kretsloppscentralen.
  • Flytta/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Minsta rotbit kan ge upphov till ett nytt bestånd.

Att ta bort en invasiv växte direkt när den hittas kan hindra arten från att spridas och kan bespara många framtida problem.

Bekämpa parkslide

Parkslide är mycket svår att bekämpa och kräver ofta en kombination av insatser under ett antal år för att man ska lyckas. Om man påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. Att hugga ner växten fyra gånger per år kan begränsa spridningen. Första huggningen görs när de första skotten visar sig, den sista före växten går i vila under hösten. För att bli av med parkslide grävs plantorna upp. Rotsystemet kan växa flera meter djupt och minsta bit som blir kvar kan ge upphov till nya plantor.

Hantera färska stjälkar och rötter som farligt avfall

Efter en eventuell uppgrävning täcks marken i flera år, täckningen måste vara heltäckande och omfattande för att förhindra att nya skott skjuter upp utanför täckningen. Nya rotskott kan skjuta upp ända upp till sju meter från moderplantan. Det är mycket viktigt att inte lämna någon öppning åt parksliden, även små glipor kan räcka för att nya skott ska titta fram.

Om man inte kan ta bort arten är det bästa att inte röra den alls och se till att inget material sprids från den. När man börjar bekämpa den kan den reagera med att skjuta ut utlöpare. Det är ingen idé att göra halvhjärtade försök att bli av med den utan satsa stort om det ska göras annars låt den vara tills vidare, men ha den under uppsikt.

Kemiska bekämpningsmedel

Användning av kemiska bekämpningsmedel är vanlig mot parkslide. Metoden kan vara effektiv mot växtdelar ovan jord men påverkar inte rotsystemet i något större utsträckning. Som alltid när det gäller kemiska bekämpningsmedel är det mycket viktigt att iaktta försiktighet och följa instruktionerna som medföljer. Använd inte kemiska bekämpningsmedel i onödan och inte i närheten av vattendrag eller brunnar.

Bekämpning med hett vatten

Bekämpning med hett vatten är en växande marknad. Fler företag arbetar med den metoden. För att nå en systematisk effekt måste vattentemperaturen vara konstant 98–99 °C.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Upp