Jätteloka, jättebalsamin och parkslide

Jättelokan är en invasiv växt som slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Även jättebalsamin och parkslide är invasiva växter som måste bekämpas. Anmäl till oss om du ser dem på kommunens mark. Har du dem på din egen fastighet hittar du tips här om hur du själv bekämpar dem.

Vad innebär det att en art är invasiv?

En invasiv växt- eller en djurart är en främmande art som hotar biologisk mångfald. Det finns cirka 170 växt- och djurarter på Naturvårdsverkets lista över icke önskvärda arter. Somliga av dem är välkända växter som finns i var och varannan trädgård.

Naturvårdsverkets information om invasiva arterlänk till annan webbplats

Vem ansvarar för bekämpningen?

Bekämpning av invasiva växter ska skötas av den som äger eller sköter marken. Har du till exempel jättelokor på din tomt är du alltså skyldig att bekämpa dem. Gör du inte det kan du, efter påminnelse, få ett föreläggande av Länsstyrelsen i Stockholm.

  • Tyresö kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark. Har du sett invasiva växter på kommunens mark kan du rapportera det till kommunen, se nedan.
  • Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets vägområde.
  • Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
  • Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.

  Rapportera in växtplatser till kommunen

  Vi behöver din hjälp för att få reda på hur stor spridningen av de invasiva växterna är i Tyresö kommun. Om du till exempel har hittat en växtplats för jätteloka vill vi gärna få veta det.

  Kommunen arbetar efter en prioriteringsordning när det gäller att bekämpa invasiva arter. Jätteloka och björnloka ligger i topp eftersom den kan orsaka eksem på huden om man får växtsaften på sig. Blomsterlupin är också viktig att begränsa eftersom den är starkt invasiv och inhemska växter får svårt att konkurrera. Parkslide hanterar kommunen för närvarande inte. Det beror på att bekämpningen kräver en kombination av åtgärder under flera år, inklusive kemiska bekämpningsmedel som i nuläget inte används i kommunen. Kan man inte fullfölja bekämpningen är det bättre att låta beståndet vara än att göra enstaka insatser som kan provocera växten till att sprida sig ännu mer. Därför har kommunen tills vidare pausat inrapporteringsfunktionen för parkslide.

  Karta över kända jättelokabestånd

  Rapportera till grannkommunerna och Trafikverket

  Tillhör området någon av våra grannkommuner så kan du anmäla direkt till dem:

  Stockholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Nacka

  Haninge

  Trafikverket (exempelvis Gudöbroleden)

   

  Bekämpa jätteloka

  Jättelokans växtsaft kan i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor. Får du växtsaft på huden bör du kontakta Giftinformationscentralen eller Vårdcentralen.

  Jättelokan kan förväxlas med till exempel strandkvanne, hundkex och strätta. Så här kan du skilja dem från jättelokan:

  • Kvanne har slät stjälk och en annan typ av blad.
  • Hundkex är mer flockblommig med mindre blomklasar, och är allmänt mindre i storlek och grovlek.
  • Strättan har pardelade blad och har även den slät stjälk.
  • Bär vattenavstötande plagg och skor
  • Bär skyddsglasögon/visir
  • Bär vattenavstötande handskar
  • Skölj av kläder efter bekämpning
  • Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft
  • Bekämpa helst när det är mulet
  • Bekämpa helst vid uppehållsväder, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
  • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.

  Om du har jätteloka på din tomt eller mark måste du bekämpa dem under flera år. Frön kan ligga i marken i fem år innan de gror. Bekämpa den minst två till tre gånger per år för att lyckas.

  • Små plantor – gräv upp. När jättelokan dyker upp i mars/april är den är lätt att känna igen och den är lättare att gräva upp. Lämna inte kvar uppgrävda plantor på marken, då kan de rota sig igen.
  • Medelstora plantor – slå av. När jättelokan börjar bli större (i maj) kan den slås med lie. Om du slår av stjälken kommer växten att skjuta nya skott som behöver slås igen, flera gånger på en säsong.
  • Stora, blommande plantor – hugg ner. I mitten till slutet av juni är jättelokan fullvuxen. Blomman är vit och cirka 50 cm i diameter. Jättelokorna som blommar ska prioriteras, så att inte blomställningen utvecklas till fröställningar och börjar sprida växten vidare. Lämna inte kvar blomflocken eller knoppar på marken - de kan utvecklas och sätta frö. Lägg dessa delar i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

  Bekämpa jättebalsamin

  Jättebalsaminen är en lättodlad ettårig växt som blir över 2 meter hög. Den får rosaröda eller vita blommor som lockar mängder av humlor. Det största problemet är att blommorna lockar till sig våra pollinerare som sedan "missar" att pollinera våra ursprungliga arter. Jättebalsamin stannar inte heller i trädgården, utan den sprider sig och tränger aggressivt undan andra växter.

  En planta bildar normalt 700–800 frön som slungas iväg upp till 5 meter från växten när de mogna kapslarna exploderar.

  Ryck upp jättebalsaminen ur jorden tidigt på våren. Fortsätt att rycka upp växten flera år i följd så att växten utrotas fullständigt. Blommor, frön och rötter får inte komposteras, utan de ska läggas i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

  Film om bekämpning av jättebalsaminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Informationsblad om jättebalsamin

  Bekämpa parkslide

  Parkslide kan orsaka stora skador. Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs. Rötterna kan tränga in i byggnader, i vattenledningar och genom asfalt. Problemen den kan ställa till med är så omfattande att hus kan tvingas rivas och jordmassor ner till flera meters djup måste forslas bort och destrueras.

  Läs om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats

  Parkslide

  Parkslide måste grävas upp med rötterna för att inte återkomma på platsen. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Det kräver att man gräver riktigt djupt för parkslide sprids med underjordiska löpare. Vid rotkapning finns det risk för nya skott, därför måste det göras ett flertal gånger per säsong under ett antal år.

  Efter uppgrävning av plantorna täcks marken med heltäckande presenning i flera år. Allt avfall från växten ska läggas i säckar som försluts. Släng dem i brännbart på kretsloppscentralen. Kompostera inte rötter eller växtdelar!

  Om växten inte kan tas bort är det bästa att inte röra den alls. Det är ingen idé att göra halvhjärtade försök att bli av med den, då kan den reagera med att skjuta ut utlöpare. Satsa ordentligt – eller låt den vara och ha den under uppsikt.

  Bekämpa blomsterlupin

  Blomsterlupin är flerårig och kan bli över en meter hög. Den blommar i maj – juli, oftast med blå eller blåvioletta blommor, men de kan även vara vita, rosa eller violetta.

  Blomsterlupinen är allergiframkallande och giftig för människor och boskap och försämrar därmed kvaliteten på betesmarker och foder. Den konkurrerar ut inhemsk vegetation och är ett hot mot sällsynt ängs-, vägkants- och betesflora. Den påverkar också jordens näringsinnehåll genom kvävefixering vilket förändrar den ursprungliga vegetationen.

  Bekämpar blomsterlupinen gör man genom att slå den innan den sätter frö, helst flera gånger på en säsong. Då de ofta växer i sandiga, lätta jordar brukar man kunna dra upp hela växten. Återkommande bekämpning kan behövas för att ta bort växter som grott från frön.

  Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
  Senast uppdaterad: 25 juni 2020
  Upp