Invasiva växter

Främmande växtarter som hotar biologisk mångfald kallas invasiva. Somliga invasiva växter finns i var och varannan trädgård. Här kan du läsa om jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin och vad som kan göras för att bekämpa dem.

En invasiv växt är en växt som avsiktligt eller oavsiktligt har blivit flyttad till en ny miljö, där den sprider ut sig snabbt och tränger ut andra växter och i vissa fall till och med är giftig. Oftast sprider sig invasiva växter på bekostnad av andra växter som man vill bevara.

På den här sidan kan du läsa mer om några av de växter som finns med på EUs förteckning över invasiva främmande arter.

EUs förteckning över invasiva arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jätteloka

Jättelokan får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera jätteloka. Idag bekämpar kommunen jätteloka som växer på kommunal mark.

Läs mer om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bild på jätteloka

Jätteloka

Jättebalsamin

Jättebalsamin får inte säljas, bytas eller importeras.

Blommor, frön och rötter får inte komposteras, utan ska läggas i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

Läs mer om jättebalsamin på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bild på blommande jättebalsamin

Jättebalsamin

Parkslide

Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

I dagsläget har kommunen ingen aktiv bekämpning av parkslide, men vi har i flera år både själva noterat och fått rapporter från medborgare om var bestånden finns inom kommunen.

Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bild på parkslide, stam och blad

Parkslide, stam och blad

Blomsterlupin

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter men Naturvårdsverket rekommenderar att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Läs mer om blomsterlupinen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kartläggning av invasiva växter i Tyresö

Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga olika invasiva växter. I vår webbkarta kan du se var det finns kända bestånd av invasiva växter. Om du hittar en invasiv växt, vänligen se över kommunens webbkarta innan du rapporterar växtens läge till oss.

Länk till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Upp