Njupkärrs skolas insektshotell

Så här jobbade eleverna på Njupkärrs skola med sitt insekts-hotell.

Rutigt insektshotell

Bi-hotellprojektet började i klassrummen där eleverna har fått se på film om varför vilda bin är så viktiga för vår natur. De har haft diskussioner, ritat bilder på bin och pratat om biologisk mångfald och pollinering.

Efter det har årskurs 3–5 (och några i åk 6) borrat bihotell för fulla muggar hela terminen. Vi har pratat om diameter på borrar och djupet på hålet som biet behöver, så vi har haft både matematik och svenska lektioner på slöjden.

För oss har det också varit viktigt att få eleverna att ta hand om sin skolmiljö och skolgård så därför har vi anordnat en fixardag på skolgården då vi sopar, målar staket, plockar kottar till bihotellet och planterar bi-vänliga blommor. Vi vill att det ska leda till att de är rädda om sitt bihotell och vi hoppas att bina kommer trivas lika bra på Njupkärrs skola som eleverna gör!

Insektshotell Njupkärr
Insektshotell Njupkärr

Äntligen - hotellgäster!

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 9 juni 2021

Hitta på sidan