Livsviktiga insekter får hotellplatser på skolorna

Det surras i skolorna runt om i Tyresö. Under våren 2020 har elever och personal varit engagerade i kommunens projekt ”Ett surrande Tyresö”, som resulterat i en hotellkedja för insekter. Där ska vilda bin och andra insekter trivas.

Vilt bi på blomma

Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. Täta städer och allt för välskötta trädgårdar är några av anledningarna till att det råder brist på lämpliga bomiljöer för de vilda biarterna, som minskar i antal. Att det finns många bin och många biarter är livsviktigt, då de hjälper till att pollinera växter. Genom att bygga så kallade insektshotell, med hål för bin och andra insekter att krypa in i, kan man hjälpa dem att fortleva.

Många skolor nappade på hotellidén

Lotta Anglén, som tillsammans med Julia Hedman är projektledare för projektet ”Ett surrande Tyresö”, berättar att de redan förra våren fick idén om insektshotell på skolorna och kontaktade skolorna för att se om någon nappade. Det gjorde de. Under våren och försommaren 2020 invigdes insektshotell av olika storlekar på totalt åtta skolor runt om i Tyresö. Ytterligare två skolor har invigning till hösten och två nästa vår.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang bland elever och skolpersonal, berättar Lotta Anglén. Skolorna har själva bestämt hur de vill bygga, vilket resulterat i att inget insektshotell är det andra likt!

Tama bin hjälper vilda bin

Varje skola har fått ett bidrag och har fått bedöma vad de velat ha hjälp med från kommunen – beställning av jord eller pallkragar, hjälp att bygga stommen eller med att förankra hotellet i marken. Kul kuriosa är att ”Ett surrande Tyresö” delvis finansieras av inkomsterna från den honung som kommer från kommunens bikupor i Fornudden, Alby och Wättinge. Tama bin hjälper vilda bin, alltså.

Deltagande skolor

Bergfotens skola, Brevik skola, Dalskolan, Fornuddens skola, Fårdala skola, Hanviken skola, Krusboda skola, Kumla skola åk 4 – 5, Kumla Lärstudio, Njupkärrs skola, Strandskolan samt Tyresö skola.

Se skolornas insektshotell

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 27 september 2021