Eldning

Elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – och endast om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Tid utöver eldningsveckorna råder eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.

Om du ska elda tänk på att:

  • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
    Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.


Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26, Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.
Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00. Anmäl Valborgsmässoeld.länk till annan webbplats

Eldningsveckor:

  • vecka 15 (samt helgen före) och 16
  • valborgsmässoafton
  • vecka 41 (samt helgen före) och 42.

Enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08) är dessa veckor bestämda eldningsveckor i Tyresö och ändras inte även efter en lång vinter där snö ligger kvar sent på våren.

BRANDRISK Ute

Ladda ner appen som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.
Läs om appen.länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp