Eldning

Du får elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Tid utöver eldningsveckorna är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.

Eldningsveckor

Vecka 15 (samt helgen före) och 16 (slut för 2018)
Valborgsmässoafton
Vecka 41 (samt helgen före) och 42
Eldningsveckorna ändras inte även om vintern är lång och snö ligger kvar sent på våren. Dessa veckor är bestämda eldningsveckor i Tyresö enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08).

Om du ska elda tänk på att:

  • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.

Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26. Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.

Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00.

Anmäl Valborgsmässoeldlänk till annan webbplats

App som ger dig koll på brandrisken

Ladda ner appen som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Läs om appenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 september 2018
Upp