Bli klimatsmart med BeChange

Ulla Luin, Anna Lind, Alex Genberg, Linda Lindgren, Johanna Gustavsson och Annika Sundvall

BeChange fokuserar på direkta åtgärder för att minska ut­släppen inom de tre största ut­släppsbovarna för privatpersoner – hur vi transporterar oss, hur vi äter och hur vi bor.

- Jag försöker leva klimatsmart själv, men jag vill få bra argument för att få med mig andra. Det är också kul och spännande att få göra något i den egna kommu­nen, säger Alex Genberg, 42, som bor med sin familj i Skälsätra.

– Jag gick med av ren klimatångest. Jag tänker ofta på det och är här för att lära mig mer om vad man kan göra åt det, säger Linda Lindgren, 44, från Öringe.

Tyresös klimatsmarta deltagare

Under våren ges Tyresös invånare möjlighet att följa några av deltagarna i sociala medier. Både vid kurstillfäl­lena och i deras med- och mot­gångar när de gör sina hemupp­gifter på hemmaplan.

Johanna Gustavsson, Fornudden
Ulla Luin, Fårdala
Alex Genberg , Skälsätra
Linda Lindgren, Öringe
Anna Lind, Sofieberg
Göran Badman, Öringe
Arild Schönberg, Sofieberg
Charlotta Schönberg, Sofieberg
Jenny Schelin, Bollmora
Mathias Tegnér, Öringe
Maria Prinds Carstensen, Öringe
Sven-Olof Lundqvist, Hanviken
Annica Sundvall Lundqvist, Hanviken
Anna Ek, Fornudden

Charlottas klimatkrönika

Vi följer deltagaren Charlotta Schönberg i med- och motgångar på väg mot en mer klimatsmart vardag.

BeChange är ett världsledande hållbarhets coachingprogram som gynnar såväl klimat som individer. Programmet gör det lätt för människor att skapa den klimatsmarta livsstil som de längtar efter samtidigt som de når imponerande resultat i koldioxidreducering.

BeChangelänk till annan webbplats

– BeChange ger Tyresö möj­ligheten att få veta hur det är att leva klimatsmart i den egna kom­munen. Vi får en chans att stötta en grupp förebilder och bana väg för resten av Tyresöborna.

– Det gynnar kommunen att visa de största möjligheterna till att ställa om till en hållbar livsstil. Vi hoppas att så många Tyre­söbor som möjligt ska känna sig inspirerade och peppade av de insikter och nya tankar gruppen kommer fram till. säger kom­munens miljö- och trafikchef Göran Norlin.

BeChange fokuserar på välbefinnandet som drivkraft och utlovar en kurs fri från pekpinnar och skrämselpropaganda. Steg för steg får deltagarna hjälp med att göra klimatsmarta förändringar i din vardag.

Den praktiska delen

  • Biffen (hur vi äter och hur vi konsumerar)
  • Bostaden (hur vi bor)
  • Bilen (hur vi transporterar oss)

 Den mentala delen

  • Känslor (hur vi mår)
  • Motivation (hur vi motiverar oss)
  • Kommunikation (hur vi kommunicerar hållbarhet med vår omgivning)

På Kick-offen träffades alla 100 delta­garna, de fick då bland annat sina inväg­ningsresultat – hur många ton de "väger" vid start.

Hur många ton "väger" du? - gör testet på Klimatkontotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen anordnas av BeChange i samarbete med Studiefrämjandet och finansieras av Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverkets Klimatklivet och kommunerna Stockholm, Järfälla och Huddinge.

Luleå var var pilotprojektet som med sina 21 delta­gare genomgick en nio månader lång resa för att minska de koldi­oxidutsläpp deras livsstil stod för.

Projektet uppnådde sitt mål genom att de minskade sitt ut­släpp med 42 procent – hela 5 ton per person! Samtidigt som deras hoppfullhet om en hållbar värld ökade med 30 procent och klimatångesten minskade med 24 procent. Utvärderingen visade också att deltagarna inte kände att de hade fått offra något – tvärtom kände de av en positiv utveckling med en ökad livskvalitet.

Slutrapport BeChange Norrbotten

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Upp