Bli klimatsmart med BeChange

Avslut på BeChangekursen

Kursen avslutad för det peppade gänget: Jenny, Anna, Arild, Anna, Alex, Charlotta, Sven-olof och Annica

Deltagarna var mycket nöjda efter kursen och fortsätter nu sitt klimatsmarta liv. De fortsätter att träffas och ska arbeta med att inspirera fler Tyresöbor.

Gruppen lyckade koldioxidbanta nästan halva sin vikt i ton!

De vägde in sig på: 6,315384615 och ut sig på: 3,646153846.

BeChange fokuserar på direkta åtgärder för att minska ut­släppen inom de tre största ut­släppsbovarna för privatpersoner – hur vi transporterar oss, hur vi äter och hur vi bor.

Tyresös klimatsmarta deltagare

Under våren gavs Tyresös invånare möjlighet att följa några av deltagarna i sociala medier. Både vid kurstillfäl­lena och i deras med- och mot­gångar när de gjorde sina hemupp­gifter på hemmaplan.

Johanna Gustavsson, Fornudden
Ulla Luin, Fårdala
Alex Genberg , Skälsätra
Anna Lind, Sofieberg
Arild Schönberg, Sofieberg
Charlotta Schönberg, Sofieberg
Jenny Schelin, Bollmora
Mathias Tegnér, Öringe
Maria Prinds Carstensen, Öringe
Sven-Olof Lundqvist, Hanviken
Annica Sundvall Lundqvist, Hanviken
Anna Ek, Fornudden
Göran Badman, Öringe

Charlottas klimatkrönika

Vi följer deltagaren Charlotta Schönberg i med- och motgångar på väg mot en mer klimatsmart vardag.

– BeChange gav Tyresö möj­ligheten att få veta hur det är att leva klimatsmart i den egna kom­munen. Vi får en chans att stötta en grupp förebilder och bana väg för resten av Tyresöborna.

– Det gynnar kommunen att visa de största möjligheterna till att ställa om till en hållbar livsstil, säger kom­munens miljö- och trafikchef Göran Norlin.

Hur många ton "väger" du? - gör testet på Klimatkontotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen anordnades av BeChange i samarbete med Studiefrämjandet och finansierades av Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverkets Klimatklivet och kommunerna Stockholm, Järfälla och Huddinge.

BeChange är ett världsledande hållbarhets coachingprogram som gynnar såväl klimat som individer. Programmet gör det lätt för människor att skapa den klimatsmarta livsstil som de längtar efter samtidigt som de når imponerande resultat i koldioxidreducering.

BeChangelänk till annan webbplats

BeChange fokuserar på välbefinnandet som drivkraft fritt från pekpinnar och skrämselpropaganda. Steg för steg fick deltagarna hjälp med att göra klimatsmarta förändringar i sin vardag.

Den praktiska delen

  • Biffen (hur vi äter och hur vi konsumerar)
  • Bostaden (hur vi bor)
  • Bilen (hur vi transporterar oss)

 Den mentala delen

  • Känslor (hur vi mår)
  • Motivation (hur vi motiverar oss)
  • Kommunikation (hur vi kommunicerar hållbarhet med vår omgivning)
Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 10 november 2020