Invasiva växter

Främmande växtarter som hotar biologisk mångfald kallas invasiva. Somliga invasiva växter finns i var och varannan trädgård. Här kan du läsa om jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin och vad som kan göras för att bekämpa dem.

En invasiv växt är en växt som avsiktligt eller oavsiktligt har blivit flyttad till en ny miljö, där den sprider ut sig snabbt och tränger ut andra växter och i vissa fall till och med är giftig. Oftast sprider sig invasiva växter på bekostnad av andra växter som man vill bevara.

På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Samlad information om invasiva främmande arter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Jätteloka

Jättelokan får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera jätteloka. Idag bekämpar kommunen jätteloka som växer på kommunal mark.

Blommor, frön och rötter får inte komposteras, utan ska läggas i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

Läs mer om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bild på jätteloka

Jätteloka

Jättebalsamin

Jättebalsamin får inte säljas, bytas eller importeras.

Blommor, frön och rötter får inte komposteras, utan ska läggas i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

Läs mer om jättebalsamin på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bild på blommande jättebalsamin

Jättebalsamin

Parkslide

Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den. Naturvårdsverket rekommenderar däremot inte att försöka bekämpa den såvida man inte absolut måste då sannolikheten att man sprider växten är större än att man lyckas få bort den.

I dagsläget har kommunen ingen aktiv bekämpning av parkslide, men vi har i flera år både själva noterat och fått rapporter från medborgare om var bestånden finns inom kommunen. Under 2020 genomförde vi ett försök på tre olika ställen i kommunen med att bekämpa parkslide med kalk. Växten fortsatte att växa trots att vi i omgångar höjde kalkhalten. Det går därmed inte att bekämpa växten på detta sätt.

Blommor, frön och rötter får inte komposteras, utan ska läggas i en plastsäck som du försluter och slänger som brännbart avfall på kretsloppscentralen i Petterboda.

Vill du veta mer om parkslide?

Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bild på parkslide, stam och blad

Parkslide, stam och blad

Blomsterlupin

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter men Naturvårdsverket rekommenderar att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Läs mer om blomsterlupinen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Blomsterlupin

Blomsterlupin

Kartläggning av invasiva växter i Tyresö

Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga olika invasiva växter. I vår webbkarta kan du se var det finns kända bestånd av invasiva växter. Om du hittar en invasiv växt, vänligen se över kommunens webbkarta innan du rapporterar växtens läge till oss.

Länk till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera invasiva växter via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Invasiva växter ska sorteras som brännbart

Har du invasiva växter i din trädgård exempelvis jätteloka, jättebalsamin eller parkslide så får dessa inte läggas i trädgårdsavfall eller på kompost, de ska läggas i plastsäckar och sorteras som brännbart på kretsloppscentralen i Petterboda.

Länk till Kretsloppscentralens information Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 juni 2022