Biologisk mångfald

En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.

Bättre mat för klimatet och den biologiska mångfalden

Maten många av oss i Sverige äter idag orsakar stora klimatutsläpp, och istället för att bidra till en levande planet orsakar den ofta minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser.
Tips på hur du kan äta klimatsmart Länk till annan webbplats.

Slåtter

Hjälp till att väcka ängsmarkerna till liv med lie och räfsa! Antingen du vill lära dig mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om du bara vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats.

Invasiva växter

Främmande växtarter som hotar biologisk mångfald kallas invasiva. Somliga invasiva växter finns i var och varannan trädgård. Här kan du läsa om jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin och vad som kan göras för att bekämpa dem.

För dig utan trädgård

 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter, exempelvis jätteloka och jättebalsamin.
  Rapportera in invasiva växter Öppnas i nytt fönster.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
  Läs om att närodla i Tyresö
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
 • Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en kruka eller balkonglåda.

För dig med trädgård

 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.
 • Städa inte bort allt “skräp”, gammal ved och stubbar ger boplats åt många insekter
 • Plantera sälg, det ger livsviktiga föda för pollinatörerna efter vintern
 • Satsa på vårblommande lökar
 • Släpp upp gräset och skapa en äng, spara maskros, klöver och andra vilda blommor.
 • Tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bina och de andra pollinatörerna ska få mat.

Artbingo!

Hur är dina kunskaper, känner du igen träden i skogen?
Artbingo för utskrift , 864.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 augusti 2022