Biologisk mångfald

En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.

Artbingo!

Hur är dina kunskaper, känner du igen träden i skogen?
Artbingo för utskrift

 

Bättre mat för klimatet och den biologiska mångfalden

Maten många av oss i Sverige äter idag orsakar stora klimatutsläpp, och istället för att bidra till en levande planet orsakar den ofta minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser.

One planet platelänk till annan webbplats

Testa din måltid med WWFs klimatkalkylatorlänk till annan webbplats

Om alla hushåll i Sverige skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt insektshotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt. Skulle dessutom fler trädgårdar tillåtas bli mer vildvuxna och fler växter tillåtas blomma skulle fåglar och insekter ha större chans att överleva.

Tre enkla tips!

 1. Gör om en bit av gräsmattan till en blommande ö av ängsblommor.
 2. Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en rabatt, kruka eller balkonglåda.
 3. Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.

Tips för en levande trädgård:

 • Städa inte bort allt “skräp”, gammal ved och stubbar ger boplats åt många insekter
 • Plantera sälg, det ger livsviktiga föda för pollinatörerna efter vintern
 • Satsa på vårblommande lökar
 • Spara maskros, klöver och andra vilda blommor på vissa ställen i gräsmattan
 • Släpp upp gräset och skapa en äng
 • Tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bina och de andra pollinatörerna ska få mat.

Material att skriva ut

Plantera bivänliga växter

Växtguide

Gör om gräsmattan till en äng

Så kan du hjälpa de vilda bina

Bygg ett insektshotell

Bygg ett vildbihotell

Vildbihotell av bambu

Inspirationsguide

För dig utan trädgård

 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter exempelvis Jättelokor och Jättebalsamin.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.

För dig med trädgård

 • Låt en del av gräsmattan växa som den behagar.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.

Bihotell

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Upp