El och värme

Den mesta av elen och värmen och fjärrvärmen i Tyresö levereras av Vattenfall. Viss energi produceras också lokalt, framförallt genom fler och fler investeringar i solpaneler.

El från Vattenfall

Elen i Tyresö distribueras från lokalnätet i nätområde TYR som ägs av Vattenfall Eldistribution. Vid strömavbrott och andra driftstörningar hittar du information på deras webbplats.

Aktuella strömavbrott hos Vattenfall Länk till annan webbplats.

Kan det bli brist på el?

I Tyresö samarbetar vi med andra aktörer för att förebygga energibrist och för att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning till kommunen. Det handlar om att hitta lösningar för att hushålla med el och skapa smarta lösningar för flexibelt energiuttag. Vi har ett väl utbyggt regionalt och lokalt nät, och det pågår arbete med att bygga ut stamnätet för hela Stockholmsregionen. I dagsläget råder det liten risk att el inte ska kunna levereras till alla hushåll.

Länsstyrelsens rapporter om elförsörjningen i Stockholms län , 6.1 MB.

Kommunen ansvarar också för att se till att det finns reservkraft för samhällsviktiga funktioner, om det skulle inträffa större störningar.

Fossilfri fjärrvärme från Vattenfall

Vattenfall Värme producerar kommunens fjärrvärme, som distribueras i ett nät som täcker stora delar av de tätbebyggda delarna av kommunen.

Den fjärrvärme som levereras till Tyresö produceras i anläggningen i Jordbro. För att göra fjärrvärmen används träpellets, träbriketter, bioolja och träflis från närområdet vilket gör produktionen 100% fossilfri.

Om din verksamhet har överskottsvärme, kan du kanske sälja den.

Kontakta Vattenfall Värme för att veta mer Länk till annan webbplats.

Bergvärme/ värmepump

Frågor om bergvärme/ värmepump hanteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, som är kommunens tillsynsmyndighet.

Kontakta SMOHF för att få veta mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solenergi

Att omvandla energin direkt från solen till el eller värme med hjälp av solpaneler är ett av de mest hållbara sätten att producera energi. När egenproducerad solel ersätter annan elproduktion gör den klimatnytta, vare sig den används för egen förbrukning eller om den matas ut på nätet. Överskottet från en solelsanläggning kan säljas till valfritt elbolag.

Tyresö kommun har solpaneler installerade på ett antal fastigheter och planerar att installera fler anläggningar.

Är du intresserad av att installera solpaneler kan du bland annat vända dig till kommunens energi- och klimatrådgivare för opartisk, kostnadsfri rådgivning.

Energirådgivningen

Vindkraft

Möjligheten för att ha vindkraftverk i Tyresö har utretts i samband med översiktsplanearbetet men inga lämpliga områden har kunnat pekats ut. Däremot utreds förutsättningar för större anläggningar för vindkraft till havs vilket kan bidra till mer regionalt producerad, hållbar el.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 december 2023