Riva en byggnad

För att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det får du genom en ansökan till kommunen.

Rivningslov behövs inte för sådant som inte krävt lov från början, till exempel friggebodar.

Vid ansökan om rivning av mindre byggnader utan farligt avfall behövs oftast inte ett tekniskt samråd eller kontrollansvarig. Du behöver själv upprätta en kontrollplan för rivning.

Anmäl för att få rivningslov

För att få rivningslov behöver du lämna in del handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. 

På tomtkartan ska du markera den byggnad som ska rivas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Hitta din fastighet, genom att söka på fastighetsnummer eller leta i kartan.
 • Klicka i alternativet "Tomtkarta" i sidhuvudet
 • Välj "Skapa pdf" i sidhuvudets högra hörn
 • Välj skala så att hela tomten får plats på kartan (vanligtvis 1:400)
 • Skriv ut

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver göra en inventering av byggnaden för att upptäcka eventuell förekomst av exempelvis farligt och miljöskadligt material, ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp.

I kontrollplanen bör du, i relevanta delar, ange:

 • vilka olika typer av farligt avfall som kommer att sorteras samt mängden avfall.
 • vilka olika typer av övrigt avfall som kommer att sorteras samt mängden avfall.
 • i vilken utsträckning avfallet kommer att källsorteras på arbetsplatsen respektive eftersorteras.
 • hur de olika typerna avfallet kommer att hanteras, det vill säga om de kan användas för materialåtervinning eller deponering.
 • om det krävs särskilda skyddsåtgärder vid rivningen med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter. Det kan till exempel gälla hantering av material som innehåller asbest och PVC.
 • om det krävs särskilda skyddsåtgärder för att avlägsna och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.

Exempel på rivningsplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka rivningslov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om rivningslov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om lov.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Upp