Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Ritningsarkivet

I Tyresö kommuns digitala ritningsarkiv kan du själv söka efter ritningar på fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner i arkiverade bygglovsärenden.

Ritningsarkivet uppdateras löpande vartefter lov, startbesked och slutbesked för bygglovärenden utfärdas.

Behöver du beslutshandlingar, protokoll eller andra handlingar som innehåller personuppgifter kan du kontakta Servicecenter. Dessa handlingar får enligt lag inte publiceras på internet, men det går bra att begära ut dem som allmänna handlingar.

Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag vid en ny bygglovansökan.

Upphovsrätt

Tänk på att ritningarna kan vara skyddade av upphovsrätt om de uppnår så kallad verkshöjd. Det innebär att till exempel en arkitekt kan ha ensamrätt att bestämma hur ritningarna ska användas. Med verkshöjd avses ”originalitet eller särprägel”, det vill säga upphovsmannens, i det här fallet arkitektens speciella sätt att uttrycka utformningen av en byggnad. Läs mer om upphovsrättslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök på fastighetsbeteckning

För att kunna söka efter en ritning i arkivet behöver du veta fastighetsbeteckningen på din fastighet. Om du inte kan den kan du söka fram den genom kommunens webbkarta.

Webbkartan

Högst upp i listen på webbkartan finns tre alternativ; Tomtkarta, Adresskarta och Flygfoto.

 • Välj Adresskarta.
 • Ange din adress i fältet under rubriken Var? (till vänster om kartan).
 • Klicka sök.
 • Fastigheten markeras i kartan med en punkt.
 • Klicka på fastigheten i kartan.
 • Fastighetsbeteckningen visas.

Sök efter ritningar i arkivet

 • Skriv in fastighetsbeteckningen i rutan och klicka på OK.
 • Nu visas en träfflista med ett eller flera ärenden upp.
 • Klicka på det ärende som du vill titta på.
 • En lista över alla ritningar som tillhör ärendet visas.
 • Dubbelklicka på den ritning du vill titta på.

Spara eller skriv ut en ritning från arkivet

 • Markera den ritning du vill spara eller skriva ut.
 • Klicka på Hämta originalbild.
 • Välj om du vill öppna, spara eller skriva ut filen.     
Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp