Mur, plank eller staket

Murar och stödmurar under 0,5 meter räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar kräver bygglov.

Murar

Murar och stödmurar under 0,5 meter räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar kräver bygglov.

Plank

Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50 procent luft. Plank upp till 1,1 meter över marken behöver inte bygglov. Högre plank behöver bygglov och vid utfarter och i hörntomter får plank vara högst 0,8 meter över marken.

Plank och murar runt skyddade uteplatser kräver inte bygglov om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygglov för mur eller plank

När du ansöker om bygglov för en mur eller plank ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

Situationsplan ska redovisas på ett utdrag ur kartdatabas, du ska:

  • rita in ny mur/plan med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken.
  • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm lämpligen murens/plankets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande muren/plankets hörn.
  • redovisa muren/plankets längdmått.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

I fasadritningen ska du redovisa:

  • alla murens/plankets fasader med väderstreck i skala 1:100.
  • höjd och längd på muren/planket.
  • fasadmaterial och kulör.
  • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns, oavsett om marknivåerna ändras eller ej.

I sektionsritningen ska du visa murens/plankets uppbyggnad med detaljritning.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje ärende och kan se mycket olika ut.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp