Installera eldstad eller ventilation

Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller din byggnads ventilation behöver du anmäla det till kommunen.

Eldstad

Att göra en anmälan är ett krav, eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk. Du ska även kontakta en sotare för besiktning av eldstaden.

Byter du eldstad till en av samma typ, storlek och effekt och anslutning till rökkanal behöver du inte anmäla till kommunen, men kontakta sotare för råd i denna fråga.

Ventilation

Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet kan vara anmälningspliktigt.

För underhåll på ett sätt som inte påverkar flöden som att förlänga en befintlig frånluftskanal, byte av fläkt, fläktmotor eller filter, byte av don eller ventiler till likvärdiga samt att använda befintlig imkanal i ett kök eller befintlig frånluftskanal i ett badrum är inte anmälningspliktigt. Kontakta en konstruktör för råd i denna fråga.

Så här gör du anmälan

De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov.

Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och anmälan

Markera på tomtkarta på vilken fastighet eldstaden ska installeras.

Så här gör du för att skriva ut underlag till tomtkarta:

  • Öppna kommunens webbkarta
  • Hitta din fastighet, genom att söka på fastighetsnummer eller leta i kartan.
  • Klicka i alternativet "Tomtkarta" i sidhuvudet
  • Välj "Skapa pdf" i sidhuvudets högra hörn
  • Välj skala så att hela tomten får plats på kartan (vanligtvis 1:400)
  • Skriv ut

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om skorstenen placeras utanpå fasaden måste du skicka med en fasadritning. Behövs bara i anmälan om eldstad.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, trappor, ramper, takkupor med mera.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

  • var eldstaden ska placeras.
  • samtliga våningsplan som påverkas av installationen.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. Behövs bara i anmälan om eldstad.

I sektionsritningen ska du:

  • redovisa rökkanalens sträckning i huset.
  • måttsätta skorstenens höjd över taktäckningsmaterialet.

Tänk på att skorstenen ska vara en viss höjd över taket.

Se exempel på skorstenshöjd.

Bifoga en produktbeskrivning med prestandadeklaration över eldstaden/rökkanalen.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan för eldstad/rökkanal

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt att göra det - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din anmälan digitalt.

Anmäl via Mittbygge (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Upp