Frågor och svar om byte av e-tjänster för bygglov

Under hösten och vintern pågår ett omfattande arbete med att byta e-tjänster för bygglov och i samband med det görs förändringar kring e-tjänsten MittBygge. Här hittar du frågor och svar kring förändringen.

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar.

Fråga: Varför byter vi e-tjänster?

Svar: Det har hittills upplevts som krångligt att söka bygglov och det är något som de flesta bara gör någon eller några enstaka gånger i livet. De nya e-tjänsterna kommer att göra det enklare både för dig som söker bygglov och för oss som handlägger ditt ärende. Du kommer att kunna följa hur ärendet går framåt genom att logga in i e-tjänsterna. Vid alla händelser i bygglovsprocessen kommer du som sökande att få automatiska meddelanden skickade till dig, för att hela tiden vara uppdaterad om status i ärendet.

Fråga: När lanseras de nya e-tjänsterna?

Svar: De nya e-tjänsterna lanseras den 12 december.

E-tjänsterna byts ut och uppdateras, vilket innebär ett uppehåll mellan 1-11 december. Vi ber dig att avvakta med att skicka in din ansökan under uppehållet mellan 1-11 december tills den nya bygglovsprocessen och de nya e-tjänsterna är åter i drift den 12 december. Detta då de nya e-tjänsterna kommer att väsentligt underlätta för dig som sökande, likväl som för oss som handlägger dina ärenden.

Fråga: Vad händer med e-tjänsten MittBygge?

Svar: Den 10 oktober stängdes den befintliga e-tjänsten MittBygge ned för nya ansökningar och anmälningar, men möjligheten att komplettera pågående ärenden fanns kvar fram till den 30 november. MittBygge upphörde helt den 1 december.

Fråga: Hur skickar jag in ett nytt ärende när MittBygge har stängts för nya ansökningar och anmälningar?

Svar: Du gör din ansökan eller anmälan via en blankett, som du sen scannar in och mejlar till bygglov@tyreso.se  tillsammans med resterande handlingar. Blanketterna hittar du här: Blanketter bygglov. 

Mellan 1 och 11 december sker själva bytet av e-tjänster. Om möjligt får du gärna avvakta med att skicka in bygglovsansökan under den tiden, då de nya e-tjänsterna kommer att göra det mycket enklare både för dig som sökande och för de som handlägger dina ärenden. I framtiden kommer alla bygglovsärenden hanteras via de nya e-tjänsterna.

Fråga: Hur påverkas mitt ärende av byte av e-tjänst?

Svar: Handläggningen av ditt ärende påverkas inte av stängningen av MittBygge. Efter den 10 oktober sker handläggningen av ditt ärende genom digital hantering utanför MittBygge. Efter den 12 december kan du fortsatt följa ditt ärende via de nya e-tjänsterna.

Fråga: Jag har ett redan pågående ärende i MittBygge, vad händer med det?

Svar: Om du har ett pågående ärende som du har startat via MittBygge kan du fortsatt skicka in kompletteringar via MittBygge fram till den 30 november. Därefter hanterar vi ditt ärende utanför e-tjänsten och efter den 12 december kan du fortsatt följa ditt ärende via de nya e-tjänsterna.

Fråga: Vad menar ni med ”ett pågående ärende” jämfört med ”ett avslutat ärende”?

Svar: Ett beslut om lov gäller i fem år, förutsatt att åtgärden har påbörjats inom två år. När du är klar med din åtgärd ska du begära ett slutbesked från oss innan de fem åren passerat och efter slutbeskedet kan ärendet avslutas. Det innebär att ditt ärende har status pågående även om du har fått ditt bygglovsbeslut med startbesked.

I ett anmälansärende är beslutet (startbeskedet) giltigt i två år från att beslutet ges. När du är klar med din åtgärd ska du begära ett slutbesked från oss innan de två åren har passerat och efter slutbeskedet kan ärendet avslutas. Det innebär att ditt ärende har status pågående även om du har fått ditt startbesked.

Om du har bestämt dig för att inte utnyttja ett bygglovsbeslut och startbesked, kontakta oss så att vi i så fall kan avsluta ärendet.

Fråga: Vad händer med befintliga bygglovsansökningar med tillhörande handlingar?

Svar: Befintliga ärenden flyttas över till de nya e-tjänsterna. Efter den 12 december kan du som sökande hantera ditt ärende från de nya e-tjänsterna även om ärendet skickades in före den 12 december.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 december 2022

Hitta på sidan