Vindkraftverk

Större vindkraftverk behöver bygglov.

Vindkraftverk behöver bygglov om de:
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Upp

Hitta på sidan