Våning

I många detaljplaner finns bestämmelser hur många våningar en byggnad får ha. Ibland räknas en vind som en våning och ibland även en källare (definitioner finns i plan- och byggförordningen).

Vind

En vind ska räknas som en våning om den går att inreda som bostadsrum eller arbetslokal och om byggnadshöjden är mer än 0,7 m högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

Källare

En källare ska räknas som en våning om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 m över markens medelnivå invid byggnaden.

Titta i detaljplanen

Att ha en våning mer än vad detaljplanen tillåter kan inte räknas som en liten avvikelse, och kan inte få bygglov. Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Ange din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan". 

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 5 september 2019