Utvändig ändring

För att byta material eller göra annan stor yttre förändring på ditt hus behöver du bygglov (inom detaljplanerat område).

Det gäller även mindre åtgärder som man sällan tänker på kan vara bygglovpliktiga, så som att byta ut ett fönster eller dörr, ändra taket, installera utvändiga rökkanaler med mera.

Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Detaljplaner

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Hitta på sidan