Utvändig ändring

För att byta färg, material eller göra annan stor yttre förändring på ditt hus behöver du bygglov (inom planlagt område).

Det gäller även mindre åtgärder som man sällan tänker på kan vara bygglovpliktiga, så som att byta ut ett fönster eller dörr, ändra taket, installera utvändiga rökkanaler med mera. För att kunna göra en bedömning av ditt ärende behöver bygglovenheten exempelvis information i form av färgval och bild på huset innan de kan avgöra om bygglov krävs.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan