Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Utstakning

Ibland står i bygglovsbeslutet att det krävs en utstakning. Det innebär att läget av en byggnad eller anläggning markeras på marken enligt det givna bygglovet.

Nya byggnader, komplementbyggnader och stora tillbyggnader ska stakas ut. Det ska normalt ske innan schaktningsarbeten påbörjas.

En utstakning görs av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 januari 2020
Upp

Hitta på sidan