Uteplats

Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats med mur eller plank, om den ligger inom 3,6 meter bostadshuset.

Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Upp

Hitta på sidan