Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Tillsyn

Tillsyn innebär att en bygglovshandläggare kontrollerar att byggherren fullgör lagen och dess föreskrifter.

Bygglovenheten har tillsynsskyldighet på exempelvis olovligt utförda åtgärder, ovårdade tomter, obligatorisk ventilationskontroll, ändring av eldstäder och skötsel av hissar.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 1 december 2017
Upp

Hitta på sidan