Tillsyn

Tillsyn innebär att en bygglovshandläggare kontrollerar att byggherren fullgör lagen och dess föreskrifter.

Bygglovenheten har tillsynsskyldighet på exempelvis olovligt utförda åtgärder, ovårdade tomter, obligatorisk ventilationskontroll, ändring av eldstäder och skötsel av hissar.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Hitta på sidan