Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För fritidshus med högst två bostäder finns undantag.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 1 december 2017
Upp

Hitta på sidan