Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. I vissa fall kan byggnadsnämnden bevilja tidsbegränsat bygglov för högst fem år.

Tiden kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga 10 år endast om lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019

Hitta på sidan