Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

Tidsbegränsat bygglov

I vissa fall kan byggnadsnämnden bevilja tidsbegränsat bygglov för högst fem år.

Tiden kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga 10 år endast om lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Upp

Hitta på sidan