Taxa för bygglov, anmälan med mera

Att söka olika typer av lov kostar pengar. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens tar ut avgift enligt taxa för handläggning av :

  • bygglov,
  • rivningslov,
  • marklov,
  • anmälan,
  • villkorsbesked,
  • förhandsbesked,
  • planläggning, med mera.
Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Upp

Hitta på sidan