Tätortskartan Stockholms län

Tätortskarta Stockholms län är en enhetlig karta över hela Stockholms län.

Denna karta kan vara bra för dig som behöver få information om vad som finns bortom Tyresö kommuns kommungräns.

Kartan innehåller bland annat olika markslag, offentliga byggnader, byggnader i glesbygd samt vägnät med namn och adressnummer. Den har upprättats genom ett samarbete mellan Stockholms stad, Lantmäteriet och övriga kommuner i länet.

Tätortskarta Stockholms län är sökbar på gatunamn och adressnummer i hela länet samt på fastighetsbeteckning i Stockholms stad. Det är också möjligt att söka på andra namntyper t.ex. SL:s stationsnamn (tunnelbana och pendeltåg). Kartan ajourhålls årligen i samarbete med länets kommuner.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan