Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Strandskydd

Strandskydd innebär att man inom ett visst område runt strandlinjen inte får bygga eller göra andra åtgärder som påverkar området. Man kan söka dispens från strandskyddet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde (strandskyddsområde) intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

För att bygga i strandskyddat område behövs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar.

Kontakta kommunen för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd innan du planerar ditt bygge.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Upp

Hitta på sidan