Strandskydd

Strandskydd innebär att att man inom ett visst område runt strandlinjen inte får bygga eller göra andra åtgärder som påverkar området. Man kan söka dispens från strandskyddet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde (strandskyddsområde) intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter. Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

Att bygga i strandskyddat område fordrar oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer-Bygga nära vatten

Läs byggnadsnämndens riktlinjer- Anordningar vatten

Ansök om dispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-blankett

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Upp

Hitta på sidan